Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0443(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0249/2015

Ingediende teksten :

A8-0249/2015

Debatten :

PV 28/10/2015 - 6
CRE 28/10/2015 - 6
PV 23/11/2016 - 7
CRE 23/11/2016 - 7

Stemmingen :

PV 28/10/2015 - 7.7
CRE 28/10/2015 - 7.7
Stemverklaringen
Stemverklaringen
PV 23/11/2016 - 10.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0381
P8_TA(2016)0438

Notulen
Woensdag 28 oktober 2015 - Straatsburg

6. Emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter vermindering van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen en tot wijziging van Richtlijn 2003/35/EG [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Julie Girling (A8-0249/2015)

Julie Girling leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Adam Gierek (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Jan Huitema (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Jens Gieseke, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Peter Jahr, Seb Dance, namens de S&D-Fractie, Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, Catherine Bearder, namens de ALDE-Fractie, Merja Kyllönen, namens de GUE/NGL-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, Piernicola Pedicini, namens de EFDD-Fractie, Mireille D'Ornano, namens de ENF-Fractie, Peter Liese, Matthias Groote, Hans-Olaf Henkel, Estefanía Torres Martínez, Roger Helmer, Olaf Stuger, Andrzej Grzyb, Gilles Pargneaux, Peter van Dalen, Henna Virkkunen, Miriam Dalli, Richard Sulík, Karl-Heinz Florenz, Jytte Guteland en Annie Schreijer-Pierik.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Cláudia Monteiro de Aguiar, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Hilde Vautmans, Davor Škrlec, Franc Bogovič, Nicola Caputo, Ulrike Müller en Arne Gericke.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella en Julie Girling.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.7 van de notulen van 28.10.2015.

Juridische mededeling - Privacybeleid