Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0443(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0249/2015

Texte depuse :

A8-0249/2015

Dezbateri :

PV 28/10/2015 - 6
CRE 28/10/2015 - 6
PV 23/11/2016 - 7
CRE 23/11/2016 - 7

Voturi :

PV 28/10/2015 - 7.7
CRE 28/10/2015 - 7.7
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
PV 23/11/2016 - 10.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0381
P8_TA(2016)0438

Proces-verbal
Miercuri, 28 octombrie 2015 - Strasbourg

6. Emisiile naționale de anumiți poluanți atmosferici ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici și de modificare a Directivei 2003/35/CE [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Julie Girling (A8-0249/2015)

Julie Girling și-a prezentat raportul.

A intervenit Karmenu Vella (membru al Comisiei).

Au intervenit: Adam Gierek (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE), Jan Huitema (raportorul pentru aviz al Comisiei AGRI), Jens Gieseke, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Peter Jahr, Seb Dance, în numele Grupului S&D, Jadwiga Wiśniewska, în numele Grupului ECR, Catherine Bearder, în numele Grupului ALDE, Merja Kyllönen, în numele Grupului GUE/NGL, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, Piernicola Pedicini, în numele Grupului EFDD, Mireille D'Ornano, în numele Grupului ENF, Peter Liese, Matthias Groote, Hans-Olaf Henkel, Estefanía Torres Martínez, Roger Helmer, Olaf Stuger, Andrzej Grzyb, Gilles Pargneaux, Peter van Dalen, Henna Virkkunen, Miriam Dalli, Richard Sulík, Karl-Heinz Florenz, Jytte Guteland și Annie Schreijer-Pierik.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Cláudia Monteiro de Aguiar, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Hilde Vautmans, Davor Škrlec, Franc Bogovič, Nicola Caputo, Ulrike Müller și Arne Gericke.

Au intervenit: Karmenu Vella și Julie Girling.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.7 al PV din 28.10.2015.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate