Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0443(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0249/2015

Predkladané texty :

A8-0249/2015

Rozpravy :

PV 28/10/2015 - 6
CRE 28/10/2015 - 6
PV 23/11/2016 - 7
CRE 23/11/2016 - 7

Hlasovanie :

PV 28/10/2015 - 7.7
CRE 28/10/2015 - 7.7
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
PV 23/11/2016 - 10.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0381
P8_TA(2016)0438

Zápisnica
Streda, 28. októbra 2015 - Štrasburg

6. Emisie určitých látok znečisťujúcich ovzdušie ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Julie Girling (A8-0249/2015)

Julie Girling uviedla správu.

V rozprave vystúpil Karmenu Vella (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Adam Gierek (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Jan Huitema (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Jens Gieseke v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Peter Jahr, Seb Dance v mene skupiny S&D, Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR, Catherine Bearder v mene skupiny ALDE, Merja Kyllönen v mene skupiny GUE/NGL, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, Piernicola Pedicini v mene skupiny EFDD, Mireille D'Ornano v mene skupiny ENF, Peter Liese, Matthias Groote, Hans-Olaf Henkel, Estefanía Torres Martínez, Roger Helmer, Olaf Stuger, Andrzej Grzyb, Gilles Pargneaux, Peter van Dalen, Henna Virkkunen, Miriam Dalli, Richard Sulík, Karl-Heinz Florenz, Jytte Guteland a Annie Schreijer-Pierik.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Cláudia Monteiro de Aguiar, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Hilde Vautmans, Davor Škrlec, Franc Bogovič, Nicola Caputo, Ulrike Müller a Arne Gericke.

Vystúpili: Karmenu Vella a Julie Girling.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.7 zápisnice zo dňa 28.10.2015.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia