Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2132(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0298/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0298/2015

Συζήτηση :

PV 27/10/2015 - 10
CRE 27/10/2015 - 10

Ψηφοφορία :

PV 28/10/2015 - 7.2
CRE 28/10/2015 - 7.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0376

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο

7.2. Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 - όλα τα τμήματα (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 [11706/2015 - C8-0274/2015- 2015/2132(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: José Manuel Fernandes και Gérard Deprez (A8-0298/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0376)

Παρεμβάσεις

Η Ashley Fox προτείνει προφορική τροπολογία επί της παραγράφου 77, η οποία δεν κρατείται επειδή 40 τουλάχιστον βουλευτές αντιτάσσονται σε αυτήν.

Ο Gérard Deprez (εισηγητής) προτείνει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 90, η οποία κρατείται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου