Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/0213(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0295/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0295/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 28/10/2015 - 7.4
CRE 28/10/2015 - 7.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0378

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο

7.4. Διατάξεις περί αλιείας στην περιοχή της συμφωνίας της ΓΕΑΜ (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο) ***II (ψηφοφορία)
CRE

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1343/2011 σχετικά με ορισμένες διατάξεις περί αλιείας στην περιοχή της συμφωνίας της ΓΕΑΜ (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο) [08806/1/2015 - C8-0260/2015- 2014/0213(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Gabriel Mato (A8-0295/2015)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

Κηρύσσεται εγκριθείσα (P8_TA(2015)0378)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου