Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2246(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0277/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0277/2015

Συζήτηση :

PV 27/10/2015 - 14
CRE 27/10/2015 - 14

Ψηφοφορία :

PV 28/10/2015 - 7.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0384

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο

7.10. Πολιτική συνοχής και αναθεώρηση της στρατηγικής «ΕΕ 2020» (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πολιτική συνοχής και την αναθεώρηση της στρατηγικής «ΕΕ 2020» [2014/2246(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Fernando Ruas (A8-0277/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0384)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου