Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 28. oktoober 2015 - Strasbourg

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

7. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.

°
° ° °

Sõna võtsid:

—   Jens Geier oma fraktsiooni hääletusnimekirja kohta,

—   Danuta Maria Hübner (raportöör) fraktsiooni PPE nimel, kes taotles vastavalt kodukorra artikli 190 lõikele 4 oma raporti A8-0286/2015 „Valimisi käsitleva ELi õiguse reformimine” hääletamise edasilükkamist järgmisele istungjärgule, kaasraportöör Jo Leinen selle taotluse toetamiseks ja Gerolf Annemans selle vastu.
Parlament kiitis taotluse heaks.


7.1. Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve projekt – kõik jaod (hääletus)

7.2. Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve – kõik jaod (hääletus)

7.3. Euroopa Liidu Kohus: Üldkohtu kohtunike arv ***II (hääletus)

7.4. Kalapüüki käsitlevad sätted Vahemere üldise kalanduskomisjoni (GFCM) lepinguga hõlmatud piirkonnas ***II (hääletus)

7.5. Geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kasutamine ***I (hääletus)

7.6. Uuendtoit ***I (hääletus)

7.7. Teatavate õhusaasteainete heitkogused ***I (hääletus)

7.8. Euroopa kodanikualgatus (hääletus)

7.9. ELi Aadria mere ja Joonia mere piirkonna strateegia (hääletus)

7.10. Ühtekuuluvuspoliitika ja strateegia „Euroopa 2020” läbivaatamine (hääletus)

7.11. Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid ning usaldusväärne majandusjuhtimine (hääletus)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika