Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2868(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-000106/2015 (B8-0766/2015)

Разисквания :

PV 28/10/2015 - 11
CRE 28/10/2015 - 11

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Сряда, 28 октомври 2015 г. - Страсбург

11. Интелигентни граници (разискване)
CRE

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000106/2015), зададен от Claude Moraes, от името на комисията LIBE, към Съвета: Пакет "Интелигентни граници" (2015/2868(RSP)) (B8-0766/2015)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000107/2015), зададен от Claude Moraes, от името на комисията LIBE, към Комисията: "Интелигентни граници" (2015/2868(RSP)) (B8-0767/2015)

Claude Moraes разви въпросите.

Nicolas Schmit (действащ председател на Съвета) и Dimitris Avramopoulos (член на Комисията) отговориха на въпросите.

Изказаха се: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, от името на групата PPE, Tanja Fajon, от името на групата S&D, Jussi Halla-aho, от името на групата ECR, Angelika Mlinar, от името на групата ALDE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Beatrix von Storch, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, Diane James, от името на групата EFDD, Edouard Ferrand, от името на групата ENF, Heinz K. Becker, Juan Fernando López Aguilar, Beatrix von Storch, Ignazio Corrao, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Alessandra Mussolini, Georg Mayer, Carlos Coelho, Caterina Chinnici, Ulrike Trebesius, Tomáš Zdechovský и Мария Габриел, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Monika Flašíková Beňová, Notis Marias и Ivan Jakovčić.

Изказаха се: Dimitris Avramopoulos и Nicolas Schmit.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност