Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/0217(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0048/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0048/2015

Keskustelut :

PV 28/10/2015 - 12
CRE 28/10/2015 - 12

Äänestykset :

PV 29/10/2015 - 10.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0386

Pöytäkirja
Keskiviikko 28. lokakuuta 2015 - Strasbourg

12. EU:n lainvalvontakoulutusvirasto (CEPOL) ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston (CEPOL) perustamisesta ja neuvoston päätöksen 2005/681/YOS kumoamisesta ja korvaamisesta [COM(2014)0465 - C8-0110/2014- 2014/0217(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Kinga Gál (A8-0048/2015)

Kinga Gál esitteli mietinnön.

Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Jens Geier (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Tomáš Zdechovský PPE-ryhmän puolesta, Monika Flašíková Beňová S&D-ryhmän puolesta, Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Josep-Maria Terricabras Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Vicky Maeijer ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Alessandra Mussolini, Kristina Winberg, Gilles Lebreton ja Jiří Pospíšil.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Caterina Chinnici, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Krisztina Morvai ja Doru-Claudian Frunzulică.

Puheenvuorot: Dimitris Avramopoulos ja Kinga Gál.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 29.10.2015, kohta 10.1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö