Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/0217(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0048/2015

Predkladané texty :

A8-0048/2015

Rozpravy :

PV 28/10/2015 - 12
CRE 28/10/2015 - 12

Hlasovanie :

PV 29/10/2015 - 10.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0386

Zápisnica
Streda, 28. októbra 2015 - Štrasburg

12. Agentúra EÚ pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) a ktorým sa zrušuje a nahrádza rozhodnutie Rady 2005/681/SVV [COM(2014)0465 - C8-0110/2014- 2014/0217(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Kinga Gál (A8-0048/2015)

Kinga Gál uviedla správu.

V rozprave vystúpil Dimitris Avramopoulos (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Jens Geier (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Tomáš Zdechovský v mene skupiny PPE, Monika Flašíková Beňová v mene skupiny S&D, Timothy Kirkhope v mene skupiny ECR, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Josep-Maria Terricabras v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Vicky Maeijer v mene skupiny ENF, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, Alessandra Mussolini, Kristina Winberg, Gilles Lebreton a Jiří Pospíšil.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Caterina Chinnici, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Krisztina Morvai a Doru-Claudian Frunzulică.

Vystúpili: Dimitris Avramopoulos a Kinga Gál.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.1 zápisnice zo dňa 29.10.2015.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia