Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0217(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0048/2015

Ingivna texter :

A8-0048/2015

Debatter :

PV 28/10/2015 - 12
CRE 28/10/2015 - 12

Omröstningar :

PV 29/10/2015 - 10.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0386

Protokoll
Onsdagen den 28 oktober 2015 - Strasbourg

12. EU:s byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) som upphäver och ersätter rådets beslut 2005/681/RIF [COM(2014)0465 - C8-0110/2014- 2014/0217(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Kinga Gál (A8-0048/2015)

Kinga Gál redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen).

Talare: Jens Geier (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Tomáš Zdechovský för PPE-gruppen, Monika Flašíková Beňová för S&D-gruppen, Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge; Josep-Maria Terricabras för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi; Vicky Maeijer för ENF-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Alessandra Mussolini, Kristina Winberg, Gilles Lebreton och Jiří Pospíšil.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Caterina Chinnici, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Krisztina Morvai och Doru-Claudian Frunzulică.

Talare: Dimitris Avramopoulos och Kinga Gál.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.1 i protokollet av den 29.10.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy