Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2635(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

O-000114/2015 (B8-0769/2015)

Forhandlinger :

PV 28/10/2015 - 13
CRE 28/10/2015 - 13

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Protokol
Onsdag den 28. oktober 2015 - Strasbourg

13. Opfølgning af Europa-Parlamentets beslutning af 12. marts 2014 om elektronisk masseovervågning af EU-borgerne (forhandling)
CRE

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000114/2015) af Claude Moraes, for LIBE, til Rådet: Opfølgning på Europa-Parlamentets beslutning af 12. marts 2014 om elektronisk masseovervågning af EU-borgere (2015/2635(RSP)) (B8-0769/2015)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000115/2015) af Claude Moraes, for LIBE, til Kommissionen: Opfølgning på Europa-Parlamentets beslutning af 12. marts 2014 om elektronisk masseovervågning af EU-borgere (2015/2635(RSP)) (B8-0770/2015)

Claude Moraes begrundede forespørgslerne.

FORSÆDE: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
næstformand

Nicolas Schmit (formand for Rådet) og Valdis Dombrovskis (næstformand i Kommissionen) besvarede spørgsmålene.

Talere: Axel Voss for PPE-Gruppen, Juan Fernando López Aguilar for S&D-Gruppen, Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen, Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen, Jan Philipp Albrecht for Verts/ALE-Gruppen, Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen, Janice Atkinson for ENF-Gruppen, Lampros Fountoulis, løsgænger, Tomáš Zdechovský, Marju Lauristin, Helga Stevens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Eva Joly, Csaba Sógor, Ana Gomes, Beatrix von Storch og Josef Weidenholzer.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Caterina Chinnici, Notis Marias, Bill Etheridge, Krisztina Morvai, Doru-Claudian Frunzulică, Jean-Paul Denanot, Tim Aker og Tibor Szanyi.

Indlæg af Valdis Dombrovskis.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—   Claude Moraes, for LIBE, om opfølgning på Europa-Parlamentets beslutning af 12. marts 2014 om elektronisk masseovervågning af EU-borgere (2015/2635(RSP)) (B8-1092/2015).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.3 i protokollen af 29.10.2015.

°
° ° °

Talere: Ivan Jakovčić om klimaanlægget i mødesalen, og Tim Aker.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik