Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2635(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000114/2015 (B8-0769/2015)

Keskustelut :

PV 28/10/2015 - 13
CRE 28/10/2015 - 13

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Keskiviikko 28. lokakuuta 2015 - Strasbourg

13. Unionin kansalaisten laajamittaisesta sähköisestä valvonnasta 12. maaliskuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman jatkotoimet (keskustelu)
CRE

Suullisesti vastattava kysymys (O-000114/2015): Claude Moraes LIBE-valiokunnan puolesta neuvostolle: Unionin kansalaisten laajamittaisesta sähköisestä valvonnasta 12. maaliskuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman jatkotoimet (2015/2635(RSP)) (B8-0769/2015)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000115/2015): Claude Moraes LIBE-valiokunnan puolesta komissiolle: Unionin kansalaisten laajamittaisesta sähköisestä valvonnasta 12. maaliskuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman jatkotoimet (2015/2635(RSP)) (B8-0770/2015)

Claude Moraes esitteli kysymykset.

Puhetta johti
varapuhemies Anneli JÄÄTTEENMÄKI

Nicolas Schmit (neuvoston puheenjohtaja) ja Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja) vastasivat kysymyksiin.

Puheenvuorot: Axel Voss PPE-ryhmän puolesta, Juan Fernando López Aguilar S&D-ryhmän puolesta, Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta, Janice Atkinson ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lampros Fountoulis, Tomáš Zdechovský, Marju Lauristin, Helga Stevens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Eva Joly, Csaba Sógor, Ana Gomes, Beatrix von Storch ja Josef Weidenholzer.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Caterina Chinnici, Notis Marias, Bill Etheridge, Krisztina Morvai, Doru-Claudian Frunzulică, Jean-Paul Denanot, Tim Aker ja Tibor Szanyi.

Valdis Dombrovskis käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Claude Moraes, LIBE-valiokunnan puolesta, unionin kansalaisten laajamittaisesta sähköisestä valvonnasta 12. maaliskuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman jatkotoimista (2015/2635(RSP)) (B8-1092/2015).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 29.10.2015, kohta 10.3.

°
° ° °

Puheenvuorot: Ivan Jakovčić istuntosalin ilmastoinnista ja Tim Aker.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö