Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2210(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0307/2015

Indgivne tekster :

A8-0307/2015

Forhandlinger :

PV 28/10/2015 - 14
CRE 28/10/2015 - 14

Afstemninger :

PV 29/10/2015 - 10.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


Protokol
Onsdag den 28. oktober 2015 - Strasbourg

14. Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: gennemførelse af prioriteterne for 2015 - Skridt i retning af fuldførelse af Den Økonomiske og Monetære Union (forhandling)
CRE

Betænkning om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: gennemførelse af prioriteterne for 2015 [2015/2210(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Dariusz Rosati (A8-0307/2015)

Redegørelse fra Kommissionen: Skridt i retning af fuldførelse af Den Økonomiske og Monetære Union (2015/2907(RSP))

Dariusz Rosati forelagde betænkningen.

Indlæg af Nicolas Schmit (formand for Rådet).

Valdis Dombrovskis (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Nils Torvalds (ordfører for udtalelse fra BUDG), Sergio Gutiérrez Prieto (ordfører for udtalelse fra EMPL), Ildikó Gáll-Pelcz (ordfører for udtalelse fra IMCO), Ernest Urtasun (ordfører for udtalelse fra FEMM), som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tim Aker, Burkhard Balz for PPE-Gruppen, Elisa Ferreira for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra István Ujhelyi, og Stanisław Ożóg for ECR-Gruppen.

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Talere: Antanas Guoga for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen, Sven Giegold for Verts/ALE-Gruppen, Marco Valli for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tim Aker, Pervenche Berès om afviklingen af forhandlingen, Bernard Monot for ENF-Gruppen, Zoltán Balczó, Pablo Zalba Bidegain, Alfred Sant, Sander Loones, Dimitrios Papadimoulis, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Peter van Dalen, Jean Lambert, Patrick O'Flynn, Gerolf Annemans, Sotirios Zarianopoulos, Theodor Dumitru Stolojan, Maria João Rodrigues, Notis Marias, Matt Carthy, David Coburn, David Casa, Pervenche Berès, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Patrick O'Flynn, Ivan Jakovčić om anvendelsen af proceduren med blåt kort, Peter van Dalen som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Tang, Miguel Viegas, Andreas Schwab, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Paul Tang, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Peter van Dalen, Miguel Urbán Crespo, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Othmar Karas, Evelyn Regner, Tom Vandenkendelaere, Roberto Gualtieri, Verónica Lope Fontagné, Siegfried Mureşan, Alojz Peterle og Krišjānis Kariņš.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ivana Maletić, Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić, Barbara Kappel, Seán Kelly og Sofia Ribeiro.

Talere: Valdis Dombrovskis, Nicolas Schmit og Dariusz Rosati.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.4 i protokollen af 29.10.2015.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik