Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2820(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000121/2015

Ingivna texter :

O-000121/2015 (B8-1102/2015)

Debatter :

PV 28/10/2015 - 15
CRE 28/10/2015 - 15

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 28 oktober 2015 - Strasbourg

15. Rådets rekommendation om långtidsarbetslösas återinträde på arbetsmarknaden (debatt)
CRE

Fråga för muntligt besvarande (O-000121/2015) från Thomas Händel, för utskottet EMPL, till rådet: Rådets rekommendation om integrationen av långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden (2015/2820(RSP)) (B8-1102/2015)

Thomas Händel utvecklade frågan.

Nicolas Schmit (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade frågan.

Talare: David Casa för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ulrike LUNACEK
Vice talman

Talare: Javi López för S&D-gruppen, Jana Žitňanská för ECR-gruppen, Yana Toom för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Andrejs Mamikins; Paloma López Bermejo för GUE/NGL-gruppen, Karima Delli för Verts/ALE-gruppen, Laura Agea för EFDD-gruppen, Agnes Jongerius, Zdzisław Krasnodębski, Inês Cristina Zuber, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi; Jane Collins, Siôn Simon, Elena Gentile, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Andreas Schwab; Brando Benifei, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Laura Agea.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly och Richard Sulík.

Talare: Nicolas Schmit.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Thomas Händel, för utskottet EMPL, om rådets rekommendation om långtidsarbetslösas återinträde på arbetsmarknaden (2015/2820(RSP)) (B8-1093/2015)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.5 i protokollet av den 29.10.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy