Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 28. října 2015 - Štrasburk

17. Perspektivy a přezkum strategie EU 2020 (rozprava)
CRE

Prohlášení Komise: Perspektivy a přezkum strategie EU 2020 (2015/2904(RSP))

Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Andreas Schwab za skupinu PPE, Maria João Rodrigues za skupinu S&D, Richard Sulík za skupinu ECR, a Pavel Telička za skupinu ALDE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Vystoupili: Neoklis Sylikiotis za skupinu GUE/NGL, Jean Lambert za skupinu Verts/ALE, Jane Collins za skupinu EFDD, Sotirios Zarianopoulos – nezařazený poslanec, Krišjānis Kariņš, Carlos Zorrinho, David Casa, Sergio Gaetano Cofferati, Lambert van Nistelrooij, Simona Bonafè, Krystyna Łybacka, Agnes Jongerius, Tibor Szanyi, Neena Gill a Siôn Simon.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Notis Marias, João Ferreira, Barbara Kappel a Stanislav Polčák.

Vystoupil Valdis Dombrovskis.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí