Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 28. oktober 2015 - Strasbourg

17. Perspektiver for og revision af EU 2020-strategien (forhandling)
CRE

Redegørelse fra Kommissionen: Perspektiver for og revision af EU 2020-strategien (2015/2904(RSP))

Valdis Dombrovskis (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Andreas Schwab for PPE-Gruppen, Maria João Rodrigues for S&D-Gruppen, Richard Sulík for ECR-Gruppen, og Pavel Telička for ALDE-Gruppen.

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Talere: Neoklis Sylikiotis for GUE/NGL-Gruppen, Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen, Jane Collins for EFDD-Gruppen, Sotirios Zarianopoulos, løsgænger, Krišjānis Kariņš, Carlos Zorrinho, David Casa, Sergio Gaetano Cofferati, Lambert van Nistelrooij, Simona Bonafè, Krystyna Łybacka, Agnes Jongerius, Tibor Szanyi, Neena Gill og Siôn Simon.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Notis Marias, João Ferreira, Barbara Kappel og Stanislav Polčák.

Indlæg af Valdis Dombrovskis.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik