Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 28. oktoober 2015 - Strasbourg

17. Strateegia „Euroopa 2020” perspektiivid ja ülevaade (arutelu)
CRE

Komisjoni avaldus: Strateegia „Euroopa 2020” perspektiivid ja ülevaade (2015/2904(RSP))

Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident) esines avaldusega.

Sõna võtsid Andreas Schwab fraktsiooni PPE nimel, Maria João Rodrigues fraktsiooni S&D nimel, Richard Sulík fraktsiooni ECR nimel ja Pavel Telička fraktsiooni ALDE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Sõna võtsid Neoklis Sylikiotis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jane Collins fraktsiooni EFDD nimel, Sotirios Zarianopoulos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Krišjānis Kariņš, Carlos Zorrinho, David Casa, Sergio Gaetano Cofferati, Lambert van Nistelrooij, Simona Bonafè, Krystyna Łybacka, Agnes Jongerius, Tibor Szanyi, Neena Gill ja Siôn Simon.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Notis Marias, João Ferreira, Barbara Kappel ja Stanislav Polčák.

Sõna võttis Valdis Dombrovskis.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika