Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 28. lokakuuta 2015 - Strasbourg

17. Eurooppa 2020 -strategian näkymät ja tarkistaminen (keskustelu)
CRE

Komission julkilausuma: Eurooppa 2020 -strategian näkymät ja tarkistaminen (2015/2904(RSP))

Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Andreas Schwab PPE-ryhmän puolesta, Maria João Rodrigues S&D-ryhmän puolesta, Richard Sulík ECR-ryhmän puolesta ja Pavel Telička ALDE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Puheenvuorot: Neoklis Sylikiotis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jane Collins EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sotirios Zarianopoulos, Krišjānis Kariņš, Carlos Zorrinho, David Casa, Sergio Gaetano Cofferati, Lambert van Nistelrooij, Simona Bonafè, Krystyna Łybacka, Agnes Jongerius, Tibor Szanyi, Neena Gill ja Siôn Simon.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Notis Marias, João Ferreira, Barbara Kappel ja Stanislav Polčák.

Valdis Dombrovskis käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö