Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 28. listopada 2015. - Strasbourg

17. Perspektive i revizija strategije Europa 2020. (rasprava)
CRE

Izjava Komisije: Perspektive i revizija strategije Europa 2020. (2015/2904(RSP))

Valdis Dombrovskis (potpredsjednik Komisije) dao je izjavu.

Govorili su: Andreas Schwab, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Maria João Rodrigues, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Richard Sulík, u ime Kluba zastupnika ECR-a, i Pavel Telička, u ime Kluba zastupnika ALDE-a.

PREDSJEDA: Ryszard CZARNECKI
potpredsjednik

Govorili su: Neoklis Sylikiotis, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Jean Lambert, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Jane Collins, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Sotirios Zarianopoulos, nezavisni zastupnik, Krišjānis Kariņš, Carlos Zorrinho, David Casa, Sergio Gaetano Cofferati, Lambert van Nistelrooij, Simona Bonafè, Krystyna Łybacka, Agnes Jongerius, Tibor Szanyi, Neena Gill i Siôn Simon.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Seán Kelly, Notis Marias, João Ferreira, Barbara Kappel i Stanislav Polčák.

Govorio je Valdis Dombrovskis.

Rasprava je zaključena.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti