Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2015. október 28., Szerda - Strasbourg

17. Az EU 2020 stratégia kilátásai és felülvizsgálata (vita)
CRE

A Bizottság nyilatkozata: Az EU 2020 stratégia kilátásai és felülvizsgálata (2015/2904(RSP))

Valdis Dombrovskis (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Andreas Schwab, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Maria João Rodrigues, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Richard Sulík, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, és Pavel Telička, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

Felszólal: Neoklis Sylikiotis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jean Lambert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jane Collins, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Sotirios Zarianopoulos, független, Krišjānis Kariņš, Carlos Zorrinho, David Casa, Sergio Gaetano Cofferati, Lambert van Nistelrooij, Simona Bonafè, Krystyna Łybacka, Agnes Jongerius, Tibor Szanyi, Neena Gill és Siôn Simon.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly, Notis Marias, João Ferreira, Barbara Kappel és Stanislav Polčák.

Felszólal: Valdis Dombrovskis.

A vitát berekesztik.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat