Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2015. gada 28. oktobris - Strasbūra

17. Stratēģijas "Eiropa 2020" turpmākās perspektīvas un pārskatīšana (debates)
CRE

Komisijas paziņojums: Stratēģijas "Eiropa 2020" turpmākās perspektīvas un pārskatīšana (2015/2904(RSP)).

Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Andreas Schwab PPE grupas vārdā, Maria João Rodrigues S&D grupas vārdā, Richard Sulík ECR grupas vārdā un Pavel Telička ALDE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Neoklis Sylikiotis GUE/NGL grupas vārdā, Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā, Jane Collins EFDD grupas vārdā, Sotirios Zarianopoulos, pie grupām nepiederošs deputāts, Krišjānis Kariņš, Carlos Zorrinho, David Casa, Sergio Gaetano Cofferati, Lambert van Nistelrooij, Simona Bonafè, Krystyna Łybacka, Agnes Jongerius, Tibor Szanyi, Neena Gill un Siôn Simon.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, Notis Marias, João Ferreira, Barbara Kappel un Stanislav Polčák.

Uzstājās Valdis Dombrovskis.

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika