Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 28 oktober 2015 - Straatsburg

17. Vooruitzichten en toetsing van de Europa 2020-strategie (debat)
CRE

Verklaring van de Commissie: Vooruitzichten en toetsing van de Europa 2020-strategie (2015/2904(RSP))

Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Andreas Schwab, namens de PPE-Fractie, Maria João Rodrigues, namens de S&D-Fractie, Richard Sulík, namens de ECR-Fractie, en Pavel Telička, namens de ALDE-Fractie.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Neoklis Sylikiotis, namens de GUE/NGL-Fractie, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, Jane Collins, namens de EFDD-Fractie, Sotirios Zarianopoulos, niet-fractiegebonden lid, Krišjānis Kariņš, Carlos Zorrinho, David Casa, Sergio Gaetano Cofferati, Lambert van Nistelrooij, Simona Bonafè, Krystyna Łybacka, Agnes Jongerius, Tibor Szanyi, Neena Gill en Siôn Simon.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Notis Marias, João Ferreira, Barbara Kappel en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid