Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 28 octombrie 2015 - Strasbourg

17. Perspectivele și revizuirea Strategiei Europa 2020 (dezbatere)
CRE

Declarație a Comisiei: Perspectivele și revizuirea Strategiei Europa 2020 (2015/2904(RSP))

Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Andreas Schwab, în numele Grupului PPE, Maria João Rodrigues, în numele Grupului S&D, Richard Sulík, în numele Grupului ECR, și Pavel Telička, în numele Grupului ALDE.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Neoklis Sylikiotis, în numele Grupului GUE/NGL, Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, Jane Collins, în numele Grupului EFDD, Sotirios Zarianopoulos, neafiliat, Krišjānis Kariņš, Carlos Zorrinho, David Casa, Sergio Gaetano Cofferati, Lambert van Nistelrooij, Simona Bonafè, Krystyna Łybacka, Agnes Jongerius, Tibor Szanyi, Neena Gill și Siôn Simon.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Notis Marias, João Ferreira, Barbara Kappel și Stanislav Polčák.

A intervenit Valdis Dombrovskis.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate