Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 28. októbra 2015 - Štrasburg

17. Perspektívy a preskúmanie stratégie Európa 2020 (rozprava)
CRE

Vyhlásenie Komisie: Perspektívy a preskúmanie stratégie Európa 2020 (2015/2904(RSP))

Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Andreas Schwab v mene skupiny PPE, Maria João Rodrigues v mene skupiny S&D, Richard Sulík v mene skupiny ECR a Pavel Telička v mene skupiny ALDE.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Neoklis Sylikiotis v mene skupiny GUE/NGL, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, Jane Collins v mene skupiny EFDD, Sotirios Zarianopoulos – nezaradený poslanec, Krišjānis Kariņš, Carlos Zorrinho, David Casa, Sergio Gaetano Cofferati, Lambert van Nistelrooij, Simona Bonafè, Krystyna Łybacka, Agnes Jongerius, Tibor Szanyi, Neena Gill a Siôn Simon.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Notis Marias, João Ferreira, Barbara Kappel a Stanislav Polčák.

V rozprave vystúpil Valdis Dombrovskis.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia