Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/0017(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0120/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0120/2015

Συζήτηση :

PV 28/10/2015 - 18
CRE 28/10/2015 - 18

Ψηφοφορία :

PV 29/10/2015 - 10.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0387

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο

18. Διαφάνεια συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την υποβολή εκθέσεων και τη διαφάνεια σε σχέση με τις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων [COM(2014)0040 - C7-0023/2014- 2014/0017(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Renato Soru (A8-0120/2015)

Ο Renato Soru παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Danuta Maria Hübner, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jonás Fernández, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Stanisław Ożóg, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Philippe De Backer, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Bernard Monot, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Romana Tomc, Neena Gill, Barbara Kappel, Thomas Mann και Alfred Sant.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák, Tibor Szanyi, Νότης Μαριάς και Marco Valli.

Παρεμβαίνουν Valdis Dombrovskis και Renato Soru.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.10.2015.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου