Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0017(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0120/2015

Ingivna texter :

A8-0120/2015

Debatter :

PV 28/10/2015 - 18
CRE 28/10/2015 - 18

Omröstningar :

PV 29/10/2015 - 10.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0387

Protokoll
Onsdagen den 28 oktober 2015 - Strasbourg

18. Transparens avseende transaktioner för värdepappersfinansiering ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om rapportering och transparens avseende transaktioner för värdepappersfinansiering [COM(2014)0040 - C7-0023/2014- 2014/0017(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Renato Soru (A8-0120/2015)

Renato Soru redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Danuta Maria Hübner för PPE-gruppen, Jonás Fernández för S&D-gruppen, Stanisław Ożóg för ECR-gruppen, Philippe De Backer för ALDE-gruppen, Bernard Monot för ENF-gruppen, Romana Tomc, Neena Gill, Barbara Kappel, Thomas Mann och Alfred Sant.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Tibor Szanyi, Notis Marias och Marco Valli.

Talare: Valdis Dombrovskis och Renato Soru.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.2 i protokollet av den 29.10.2015.

(Sammanträdet avbröts en kort stund)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy