Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 28 октомври 2015 г. - Страсбург

20. Трансфер на бюджетни кредити

В съответствие с член 25, параграф 1 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да одобри трансфера на бюджетни кредити за Сметната палата № V/AB-09/T/2015.

В съответствие с член 25 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да одобри трансфера на бюджетни кредити за Комитета на регионите INF 6/2015.

В съответствие с член 25, параграфи 1 и 2 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да не се противопоставя на трансферите на бюджетни кредити за Съда на ЕС № 2, 3, 4 и 5/2015.

В съответствие с член 25, параграф 1 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да не се противопоставя на трансфера на бюджетни кредити за Икономическия и социален комитет INF 4/2015.

В съответствие с член 25 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да не се противопоставя на трансферите на бюджетни кредити за Комитета на регионите INF 7/2015 и INF 8/2015.

В съответствие с член 27, параграф 3 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да одобри трансферите на бюджетни кредити за Европейската комисия DEC 29/2015 и DEC 32/2015.

В съответствие с член 27, параграф 3 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да одобри трансфера на бюджетни кредити DEC 30/2015 - Раздел III – Комисия.

В съответствие с член 27, параграф 4 от Финансовия регламент Съветът на ЕС реши да одобри трансфера на бюджетни кредити № 1/2015 - Раздел X – Европейска служба за външна дейност.

Правна информация - Политика за поверителност