Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 28 oktober 2015 - Strasbourg

20. Anslagsöverföringar

I enlighet med artikel 25.1 i budgetförordningen hade budgetutskottet beslutat att godkänna revisionsrättens anslagsöverföring nr V/AB-09/T/2015.

I enlighet med artikel 25 i budgetförordningen hade budgetutskottet beslutat att godkänna Regionkommitténs anslagsöverföring INF 6/2015.

I enlighet med artikel 25.1 och 25.2 i budgetförordningen hade budgetutskottet beslutat att inte invända mot om anslagsöverföringarna nr 2, 3, 4 och 5/2015 från Europeiska unionens domstol.

I enlighet med artikel 25.1 i budgetförordningen hade budgetutskottet beslutat att inte invända mot Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs anslagsöverföring INF 4/2015.

I enlighet med artikel 25.1 i budgetförordningen hade budgetutskottet beslutat att inte invända mot Regionkommitténs anslagsöverföringar INF 7/2015 och INF 8/2015.

I enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen hade budgetutskottet beslutat att godkänna Europeiska kommissionens anslagsöverföringar DEC 29/2015 och DEC 32/2015.

I enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen hade budgetutskottet beslutat att godkänna anslagsöverföring DEC 30/2015 – avsnitt III – kommissionen.

I enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen hade Europeiska unionens råd beslutat att godkänna anslagsöverföring nr 1/2015 – avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy