Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 28 октомври 2015 г. - Страсбург

21. Внесени документи

Внесени са следните документи от Съвета и Комисията

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 7/2015 - Комитет на регионите (N8-0076/2015 - C8-0309/2015 - 2015/2265(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 8/2015 - Комитет на регионите (N8-0077/2015 - C8-0310/2015 - 2015/2266(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 1/2015 - Европейски икономически и социален комитет (N8-0081/2015 - C8-0316/2015 – 2015/2270(GBD)) Анулира и заменя C8-0310/2015 (N8-0071/2015 - 2015/2261(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 33/2015 - Раздел III - Комисия (N8-0082/2015 - C8-0317/2015 - 2015/2271(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

Правна информация - Политика за поверителност