Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 28. októbra 2015 - Štrasburg

21. Predloženie dokumentov

Rada a Komisia predložili nasledujúce dokumenty:

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 7/2015 – Výbor regiónov (N8-0076/2015 - C8-0309/2015 - 2015/2265(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 8/2015 – Výbor regiónov (N8-0077/2015 - C8-0310/2015 - 2015/2266(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 1/2015 – Európsky hospodársky a sociálny výbor (N8-0081/2015 - C8-0316/2015 - 2015/2270(GBD)) ruší a nahrádza návrh C8-0310/2015 (N8-0071/2015 - 2015/2261(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 33/2015 – Oddiel III – Komisia (N8-0082/2015 - C8-0317/2015 - 2015/2271(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia