Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 28 oktober 2015 - Strasbourg

21. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument från rådet och kommissionen:

- Förslag till anslagsöverföring INF 7/2015 - Regionkommittén (N8-0076/2015 - C8-0309/2015 - 2015/2265(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INF 8/2015 - Regionkommittén (N8-0077/2015 - C8-0310/2015 - 2015/2266(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 1/2015 – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (N8-0081/2015 - C8-0316/2015 - 2015/2270(GBD)) Annullerar och ersätter C8-0310/2015 (N8-0071/2015 - 2015/2261(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 33/2015- Avsnitt III – Kommissionen (N8-0082/2015 - C8-0317/2015 - 2015/2271(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy