Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Středa, 28. října 2015 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 3.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 4.Používání geneticky modifikovaných potravin a krmiv ***I (rozprava)
 5.Nové potraviny ***I (rozprava)
 6.Emise některých látek znečišťujících ovzduší ***I (rozprava)
 7.Hlasování
  
7.1.Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016 – všechny oddíly (hlasování)
  
7.2.Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2016 – všechny oddíly (hlasování)
  
7.3.Soudní dvůr Evropské unie: počet soudců Tribunálu ***II (hlasování)
  
7.4.Ustanovení pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři) ***II (hlasování)
  
7.5.Používání geneticky modifikovaných potravin a krmiv ***I (hlasování)
  
7.6.Nové potraviny ***I (hlasování)
  
7.7.Emise některých látek znečišťujících ovzduší ***I (hlasování)
  
7.8.Evropská občanská iniciativa (hlasování)
  
7.9.Strategie EU pro jadranský a jónský region (hlasování)
  
7.10.Politika soudržnosti a přezkum strategie Evropa 2020 (hlasování)
  
7.11.Evropské strukturální a investiční fondy a řádná správa ekonomických záležitostí (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 10.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 11.Inteligentní hranice (rozprava)
 12.Agentura EU pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (Cepol) ***I (rozprava)
 13.Opatření navazující na usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. března 2014 o elektronickém hromadném sledování občanů EU (rozprava)
 14.Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2015 – Opatření směřující k dotvoření hospodářské a měnové unie (rozprava)
 15.Doporučení Rady o začleňování dlouhodobě nezaměstnaných na trhu práce (rozprava)
 16.Členství ve výborech
 17.Perspektivy a přezkum strategie EU 2020 (rozprava)
 18.Podávání zpráv a transparentnost u obchodů zajišťujících financování ***I (rozprava)
 19.Přístup MSP k financím (rozprava)
 20.Převody prostředků
 21.Předložení dokumentů
 22.Pořad jednání příštího denního zasedání
 23.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (180 kb) Prezenční listina (63 kb)    Výsledek jmenovitých hlasování (12164 kb) 
 
Zápis (205 kb) Prezenční listina (37 kb) Výsledky hlasování (81 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (484 kb) 
 
Zápis (257 kb) Prezenční listina (65 kb) Výsledky hlasování (1525 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (2402 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí