Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Onsdag den 28. oktober 2015 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 3.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 4.Anvendelse af genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer ***I (forhandling)
 5.Nye fødevarer ***I (forhandling)
 6.Emissioner af visse luftforurenende stoffer ***I (forhandling)
 7.Afstemningstid
  7.1.Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for 2016 - alle sektioner (afstemning)
  7.2.Den Europæiske Unions almindelige budget for 2016 - alle sektioner (afstemning)
  7.3.Den Europæiske Unions Domstol: antallet af dommere ved Retten ***II (afstemning)
  7.4.Bestemmelser for fiskeri i aftaleområdet for GFCM (Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet) ***II (afstemning)
  7.5.Anvendelse af genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer ***I (afstemning)
  7.6.Nye fødevarer ***I (afstemning)
  7.7.Emissioner af visse luftforurenende stoffer ***I (afstemning)
  7.8.Det europæiske borgerinitiativ (afstemning)
  7.9.EU-strategi for området omkring Adriaterhavet og Det Joniske Hav (afstemning)
  7.10.Samhørighedspolitikken og midtvejsgennemgangen af Europa 2020-strategien (afstemning)
  7.11.Europæiske struktur- og investeringsfonde og forsvarlig økonomisk styring (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 11.Intelligente grænser (forhandling)
 12.EU-Agenturet for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) ***I (forhandling)
 13.Opfølgning af Europa-Parlamentets beslutning af 12. marts 2014 om elektronisk masseovervågning af EU-borgerne (forhandling)
 14.Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: gennemførelse af prioriteterne for 2015 - Skridt i retning af fuldførelse af Den Økonomiske og Monetære Union (forhandling)
 15.Rådets henstilling om integration af langtidsledige på arbejdsmarkedet (forhandling)
 16.Udvalgenes sammensætning
 17.Perspektiver for og revision af EU 2020-strategien (forhandling)
 18.Værdipapirfinansieringstransaktioner og disses gennemsigtighed ***I (forhandling)
 19.Adgang til finansiering for SMV'er (forhandling)
 20.Bevillingsoverførsler
 21.Modtagne dokumenter
 22.Dagsorden for næste møde
 23.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
Protokol (168 kb)  Deltagerliste (63 kb)
 
Protokol (177 kb)  Deltagerliste (37 kb)  Afstemningsresultater (87 kb)  Afstemning ved navneopråb (472 kb)
 
Protokol (261 kb)  Deltagerliste (63 kb)  Afstemningsresultater (1519 kb)  Afstemning ved navneopråb (2389 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik