Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Keskiviikko 28. lokakuuta 2015 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 3.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 4.Muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen käyttö ***I (keskustelu)
 5.Uuselintarvikkeet ***I (keskustelu)
 6.Tietyt ilman epäpuhtaudet ***I (keskustelu)
 7.Äänestykset
  
7.1.Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 – kaikki pääluokat (äänestys)
  
7.2.Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2016 – kaikki pääluokat (äänestys)
  
7.3.Euroopan unionin tuomioistuin: yleisen tuomioistuimen tuomarien lukumäärä ***II (äänestys)
  
7.4.Kalastusta koskevat säännökset GFCM:n (Välimeren yleinen kalastuskomissio) sopimusalueella ***II (äänestys)
  
7.5.Muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen käyttö ***I (äänestys)
  
7.6.Uuselintarvikkeet ***I (äänestys)
  
7.7.Tietyt ilman epäpuhtaudet ***I (äänestys)
  
7.8.Eurooppalainen kansalaisaloite (äänestys)
  
7.9.EU:n strategia Adrian- ja Joonianmeren alueelle (äänestys)
  
7.10.Koheesiopolitiikka ja Eurooppa 2020 -strategian arviointi (äänestys)
  
7.11.Euroopan rakenne- ja investointirahastot ja talouden tehokas ohjaus ja hallinta (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 11.Älykkäät rajat (keskustelu)
 12.EU:n lainvalvontakoulutusvirasto (CEPOL) ***I (keskustelu)
 13.Unionin kansalaisten laajamittaisesta sähköisestä valvonnasta 12. maaliskuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman jatkotoimet (keskustelu)
 14.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuoden 2015 painopisteiden täytäntöönpano - Kohti talous- ja rahaliiton valmiiksi saattamista (keskustelu)
 15.Neuvoston suositus pitkäaikaistyöttömien integroitumisesta työmarkkinoille (keskustelu)
 16.Valiokuntien kokoonpano
 17.Eurooppa 2020 -strategian näkymät ja tarkistaminen (keskustelu)
 18.Arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien läpinäkyvyys ***I (keskustelu)
 19.Pk-yritysten rahoituksen saanti (keskustelu)
 20.Määrärahojen siirrot
 21.Vastaanotetut asiakirjat
 22.Seuraavan istunnon esityslista
 23.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (183 kb) Läsnäololista (63 kb)    Nimenhuutoäänestysten tulokset (12164 kb) 
 
Pöytäkirja (183 kb) Läsnäololista (37 kb) Äänestysten tulokset (79 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (500 kb) 
 
Pöytäkirja (248 kb) Läsnäololista (63 kb) Äänestysten tulokset (1501 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (2399 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö