Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Protokols
Trešdiena, 2015. gada 28. oktobris - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 3.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)
 4.Ģenētiski modificētas pārtikas un barības lietošana ***I (debates)
 5.Jaunā pārtika ***I (debates)
 6.Dažu atmosfēru piesārņojošo vielu emisiju samazināšana ***I (debates)
 7.Balsošanas laiks
  
7.1.Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta projekts — visas iedaļas (balsošana)
  
7.2.Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas (balsošana)
  
7.3.Eiropas Savienības Tiesa — tiesnešu skaits Vispārējā tiesā ***II (balsošana)
  
7.4.Noteikumi attiecībā uz zveju Vidusjūras Vispārējās zivsaimniecības komisijas (GFCM) nolīguma apgabalā ***II (balsošana)
  
7.5.Ģenētiski modificētas pārtikas un barības lietošana ***I (balsošana)
  
7.6.Jaunā pārtika ***I (balsošana)
  
7.7.Dažu atmosfēru piesārņojošo vielu emisiju samazināšana ***I (balsošana)
  
7.8.Eiropas pilsoņu iniciatīva (balsošana)
  
7.9.ES stratēģija attiecībā uz Adrijas un Jonijas jūras reģionu (balsošana)
  
7.10.Kohēzijas politika un stratēģijas "Eiropa 2020" pārskatīšana (balsošana)
  
7.11.Eiropas strukturālie un investīciju fondi un pareiza ekonomikas pārvaldība (balsošana)
 8.Balsojumu skaidrojumi
 9.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 10.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 11.Viedrobežas (debates)
 12.ES Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra (CEPOL) ***I (debates)
 13.Turpmākie pasākumi saistībā ar Eiropas Parlamenta 2014. gada 12. marta rezolūciju par ES pilsoņu elektronisko masveida novērošanu (debates)
 14.Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2015. gada prioritāšu īstenošana - Virzība uz Ekonomikas un monetārās savienības izveides pabeigšanu (debates)
 15.Padomes Ieteikums par ilgtermiņa bezdarbnieku integrāciju darba tirgū (debates)
 16.Komiteju sastāvs
 17.Stratēģijas "Eiropa 2020" turpmākās perspektīvas un pārskatīšana (debates)
 18.Vērtspapīru finansēšanas darījumu pārredzamība ***I (debates)
 19.Finansējuma pieejamība maziem un vidējiem uzņēmumiem (debates)
 20.Apropriāciju pārvietojumi
 21.Dokumentu iesniegšana
 22.Nākamās sēdes darba kārtība
 23.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
Protokols (182 kb) Apmeklējumu reģistrs (63 kb)    Vardinio balsavimo rezultatai (12164 kb) 
 
Protokols (209 kb) Apmeklējumu reģistrs (37 kb) Balsošanas rezultāti (94 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (494 kb) 
 
Protokols (261 kb) Apmeklējumu reģistrs (65 kb) Balsošanas rezultāti (1567 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (2410 kb) 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika