Vorige 
 Volgende 
RCVVOTESPVTACRE
Notulen
Woensdag 28 oktober 2015 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 3.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 4.Gebruik van genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders ***I (debat)
 5.Nieuwe voedingsmiddelen ***I (debat)
 6.Emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen ***I (debat)
 7.Stemmingen
  
7.1.Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor 2016 – alle afdelingen (stemming)
  
7.2.Algemene begroting van de Europese Unie voor 2016 – alle afdelingen (stemming)
  
7.3.Hof van Justitie van de Europese Unie: aantal rechters bij het Gerecht ***II (stemming)
  
7.4.Bepalingen voor de visserij in het GFCM-overeenkomstgebied (General Fisheries Commission for the Mediterranean — Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee) ***II (stemming)
  
7.5.Gebruik van genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders ***I (stemming)
  
7.6.Nieuwe voedingsmiddelen ***I (stemming)
  
7.7.Emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen ***I (stemming)
  
7.8.Europees burgerinitiatief (stemming)
  
7.9.Een strategie van de EU voor de Adriatische en Ionische regio (stemming)
  
7.10.Cohesiebeleid en evaluatie van de Europa 2020-strategie (stemming)
  
7.11.De Europese structuur- en investeringsfondsen en gezond economisch bestuur (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 11.Slimme grenzen (debat)
 12.EU-agentschap voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol) ***I (debat)
 13.Follow-up van de resolutie van het Europees Parlement van 12 maart 2014 over grootschalig elektronisch toezicht op EU-burgers (debat)
 14.Europees semester voor de coördinatie van het economisch beleid: uitvoering van de prioriteiten voor 2015 - Stappen ter voltooiing van de Economische en Monetaire Unie (debat)
 15.Aanbeveling van de Raad betreffende de integratie van langdurig werklozen op de arbeidsmarkt (debat)
 16.Samenstelling commissies
 17.Vooruitzichten en toetsing van de Europa 2020-strategie (debat)
 18.Transparantie van effectenfinancieringstransacties ***I (debat)
 19.Toegang tot financiering voor kmo's (debat)
 20.Kredietoverschrijvingen
 21.Ingekomen stukken
 22.Agenda van de volgende vergadering
 23.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (181 kb) Presentielijst (63 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (12164 kb) 
 
Notulen (181 kb) Presentielijst (37 kb) Stemmingsuitslagen (77 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (476 kb) 
 
Notulen (265 kb) Presentielijst (63 kb) Stemmingsuitslagen (1500 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (2389 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid