Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbal
Miercuri, 28 octombrie 2015 - Strasbourg
 1.Deschiderea ședinței
 2.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 3.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)
 4.Utilizarea produselor alimentare și a furajelor modificate genetic ***I (dezbatere)
 5.Alimentele noi ***I (dezbatere)
 6.Emisiile naționale de anumiți poluanți atmosferici ***I (dezbatere)
 7.Votare
  
7.1.Proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 - toate secțiunile (vot)
  
7.2.Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 - toate secțiunile (vot)
  
7.3.Curtea de Justiție a Uniunii Europene: numărul judecătorilor din cadrul Tribunalului ***II (vot)
  
7.4.Dispozițiile referitoare la pescuitul în zona Acordului CGPM (Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană) ***II (vot)
  
7.5.Utilizarea produselor alimentare și a furajelor modificate genetic ***I (vot)
  
7.6.Alimentele noi ***I (vot)
  
7.7.Emisiile naționale de anumiți poluanți atmosferici ***I (vot)
  
7.8.Inițiativa cetățenească europeană (vot)
  
7.9.Strategia UE pentru regiunea Mării Adriatice și a Mării Ionice (vot)
  
7.10.Politica de coeziune și revizuirea Strategiei Europa 2020 (vot)
  
7.11.Fondurile structurale și de investiții europene și buna guvernanță economică (vot)
 8.Explicații privind votul
 9.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 10.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 11.Frontierele inteligente (dezbatere)
 12.Agenția UE pentru formare în materie de aplicare a legii (Cepol) ***I (dezbatere)
 13.Acțiunile realizate în urma rezoluției Parlamentului European din 12 martie 2014 referitoare la supravegherea electronică în masă a cetățenilor UE (dezbatere)
 14.Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aplicarea priorităților pentru 2015 - Demersurile vizând finalizarea uniunii economice și monetare (dezbatere)
 15.Recomandarea Consiliului privind integrarea șomerilor de lungă durată pe piața forței de muncă (dezbatere)
 16.Componența comisiilor
 17.Perspectivele și revizuirea Strategiei Europa 2020 (dezbatere)
 18.Transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare ***I (dezbatere)
 19.Accesul la finanțare al IMM-urilor (dezbatere)
 20.Transferuri de credite
 21.Depunere de documente
 22.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 23.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
Proces-verbal (186 kb) Listă de prezență (63 kb)    Voturi prin apel nominal (12164 kb) 
 
Proces-verbal (217 kb) Listă de prezență (37 kb) Rezultatele voturilor (94 kb) Voturi prin apel nominal (425 kb) 
 
Proces-verbal (266 kb) Listă de prezență (65 kb) Rezultatele voturilor (1528 kb) Voturi prin apel nominal (2407 kb) 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate