Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Onsdagen den 28 oktober 2015 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 3.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 4.Användning av genetiskt modifierade livsmedel och foder ***I (debatt)
 5.Nya livsmedel ***I (debatt)
 6.Utsläpp av vissa luftföroreningar ***I (debatt)
 7.Omröstning
  7.1.Europeiska unionens allmänna budget för budgtåret 2016 – alla avsnitt (omröstning)
  7.2.Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 – alla avsnitt (omröstning)
  7.3.Europeiska unionens domstol: antalet domare i tribunalen ***II (omröstning)
  7.4.Bestämmelser om fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet) ***II (omröstning)
  7.5.Användning av genetiskt modifierade livsmedel och foder ***I (omröstning)
  7.6.Nya livsmedel ***I (omröstning)
  7.7.Utsläpp av vissa luftföroreningar ***I (omröstning)
  7.8.Det europeiska medborgarinitiativet (omröstning)
  7.9.EU:s strategi för den adriatisk-joniska regionen (omröstning)
  7.10.Sammanhållningspolitiken och översynen av Europa 2020-strategin (omröstning)
  7.11.De europeiska struktur- och investeringsfonderna och god ekonomisk styrning (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 11.Smarta gränser (debatt)
 12.EU:s byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) ***I (debatt)
 13.Uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2014 om den elektroniska massövervakningen av EU:s medborgare (debatt)
 14.Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: genomförandet av 2015 års prioriteringar - Steg mot fullbordandet av Ekonomiska och monetära unionen (debatt)
 15.Rådets rekommendation om långtidsarbetslösas återinträde på arbetsmarknaden (debatt)
 16.Utskottens sammansättning
 17.Utsikter för och översyn av Europa 2020-strategin (debatt)
 18.Transparens avseende transaktioner för värdepappersfinansiering ***I (debatt)
 19.Tillgång till finansiering för små och medelstora företag (debatt)
 20.Anslagsöverföringar
 21.Inkomna dokument
 22.Föredragningslista för nästa sammanträde
 23.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
Protokoll (181 kb) Närvarolista (63 kb)    Omröstningar med namnupprop (12164 kb) 
 
Protokoll (176 kb) Närvarolista (37 kb) Omröstningsresultat (102 kb) Omröstningar med namnupprop (493 kb) 
 
Protokoll (258 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (1372 kb) Omröstningar med namnupprop (2386 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy