Indiċi 
Minuti
PDF 261kWORD 214k
L-Erbgħa, 28 ta' Ottubru 2015 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 3.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)
 4.L-użu ta’ ikel u għalf ġenetikament modifikat ***I (dibattitu)
 5.Ikel ġdid ***I (dibattitu)
 6.It-tnaqqis ta’ emissjonijiet nazzjonali ta’ ċerti sustanzi li jniġġsu fl-arja u l-emendar tad-Direttiva 2003/35/KE ***I (dibattitu)
 7.Ħin tal-votazzjonijiet
  
7.1.Abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għall-2016 – it-Taqsimiet kollha (votazzjoni)
  
7.2.Baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016 - it-taqsimiet kollha (votazzjoni)
  
7.3.Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea: in-numru ta' mħallfin fil-Qorti Ġenerali ***II (votazzjoni)
  
7.4.Dispożizzjonijiet għas-sajd fiż-żona tal-Ftehim tal-GFCM (Kummissjoni Ġenerali tas-Sajd għall-Baħar Mediterran) ***II (votazzjoni)
  
7.5.L-użu ta’ ikel u għalf ġenetikament modifikat ***I (votazzjoni)
  
7.6.Ikel ġdid ***I (votazzjoni)
  
7.7.It-tnaqqis ta’ emissjonijiet nazzjonali ta’ ċerti sustanzi li jniġġsu fl-arja u l-emendar tad-Direttiva 2003/35/KE ***I (votazzjoni)
  
7.8.Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej (votazzjoni)
  
7.9.Strateġija tal-UE għar-reġjun Adrijatiku u Joniku (votazzjoni)
  
7.10.Il-politika ta' koeżjoni u r-rieżami tal-istrateġija Ewropa 2020 (votazzjoni)
  
7.11.Il-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej u governanza ekonomika soda (votazzjoni)
 8.Spjegazzjonijiet tal-vot
 9.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 10.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 11.Fruntieri Intelliġenti (dibattitu)
 12.Aġenzija tal-UE għat-taħriġ dwar l-infurzar tal-liġi (Cepol) ***I (dibattitu)
 13.Segwitu għar-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Marzu 2014 dwar is-sorveljaza tal-massa elettronika ta' ċittadini tal-UE (dibattitu)
 14.Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: implimentazzjoni tal-prijoritajiet 2015 - Deċiżjoni tal-Kummissjoni adottata dwar is-Semestru Ewropew imġedded (dibattitu)
 15.L-integrazzjoni tal-persuni qiegħda fit-tul fis-suq tax-xogħol (dibattitu)
 16.Kompożizzjoni tal-kumitati
 17.Prospettivi u rieżami tal-istrateġija UE 2020 (dibattitu)
 18.It-trasparenza ta' tranżazzjonijiet ta' finanzjament tat-titoli ***I (dibattitu)
 19.Aċċess għall-finanzjament għall-SMEs (dibattitu)
 20.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet
 21.Dokumenti mressqa
 22.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 23.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Antonio TAJANI
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 08.30.


2. Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)

L-abbozzi ta' atti delegati li ġejjin intbagħtu lill-Parlament:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jiftaħ skema temporanja eċċezzjonali ta' għajnuna għall-ħżin privat ta' ċerti ġobnijiet u li jiffissa bil-quddiem l-ammont ta' għajnuna (C(2015)06945 - 2015/2914(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 15 ta' Ottubru 2015

Irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jipprevedi għajnuna temporanja eċċezzjonali lill-bdiewa fis-setturi tal-bhejjem (C(2015)06947 - 2015/2918(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 15 ta' Ottubru 2015

Irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta d-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ standards tekniċi regolatorji sabiex jiġu speċifikati l-kundizzjonijiet ġenerali għall-funzjonament tal-kulleġġi tas-superviżuri (C(2015)06999 - 2015/2919(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahar, li jiddekorri mid-data ta' riċeviment ta' 16 ta' Ottubru 2015

Irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jistabbilixxi pjan ta' skartar għal ċertu sajd demersali fil-Baħar tat-Tramuntana u fl-ilmijiet tal-Unjoni tad-Diviżjoni IIa tal-ICES (C(2015)07145 - 2015/2925(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 22 ta' Ottubru 2015

Irriferut lill-kumitat responsabbli: PECH

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ standards tekniċi regolatorji għall-valutazzjoni prudenti skont l-Artikolu 105(14) (C(2015)07245 - 2015/2929(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahar, li jiddekorri mid-data ta' riċeviment ta' 26 ta' Ottubru 2015

Irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

Abbozzi ta' atti delegati li għalihom it-terminu għall-oġġezzjonijiet ġie prorogat:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 609/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ rekwiżiti speċifiċi dwar il-kompożizzjoni u l-informazzjoni tal-formula tat-trabi u tal-formula ta’ prosegwiment u fir-rigward ta’ rekwiżiti dwar l-informazzjoni dwar it-tmigħ tat-trabi u tat-tfal żgħar (C(2015)06478 – 2015/2861(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 25 ta' Settembru 2015

Proroga tat-terminu għal oġġezzjoni: xahrejn fuq talba tal-Parlament Ewropew

Irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 609/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti speċifiċi dwar il-kompożizzjoni u l-informazzjoni għall-ikel għal skopijiet mediċi speċjali (C(2015)06482 – 2015/2862(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 25 ta' Settembru 2015

Proroga tat-terminu għal oġġezzjoni: xahrejn fuq talba tal-Parlament Ewropew

Irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 609/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti speċifiċi dwar il-kompożizzjoni u l-informazzjoni għall-ikel ipproċessat ibbażat fuq iċ-ċereali u għall-ikel tat-trabi (C(2015)06507 – 2015/2863(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 25 ta' Settembru 2015

Proroga tat-terminu għal oġġezzjoni: xahrejn fuq talba tal-Parlament Ewropew

Irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI


3. Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)

Intbagħtu lill-Parlament l-abbozzi ta' miżuri ta' implimentazzjoni li ġejjin li jaqgħu taħt il-proċedura regolatorja bi skrutinju:

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-limiti massimi ta' residwi għall-oksadiksil u l-ispinetoram f'ċerti prodotti jew fuqhom (D041469/02 - 2015/2921(RPS) - skadenza: 17 ta' Diċembru 2015)
irriferut responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'dak li għandu x'jaqsam mal-livelli massimi ta’ residwi għad-dietofenkarb, il-meżotrijon, il-metosulam u l-pirimifos-metil f'ċerti prodotti jew fuqhom (D041473/02 - 2015/2920(RPS) - skadenza: 17 ta' Diċembru 2015)
irriferut responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi ta’ residwu għall-klorpirifos f’ċerti prodotti jew fuqhom (D041474/02 - 2015/2926(RPS) - skadenza: 23 ta' Diċembru 2015)
irriferut responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness IV għar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f’dak li għandu x’jaqsam mas-COS-OGA, mas-cerevisane, mal-idrossidu tal-kalċju, mal-leċitina, mas-Salix spp cortex, mal-ħall, mal-fruttożju, mal-iżolat 1906 tal-vajrus Pepino mosaic tar-razza CH2, mal-iżolat WCS850 tal-Verticillium albo-atrum u mal-Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum tar-razza D747 (D041475/02 - 2015/2912(RPS) - skadenza: 14 ta' Diċembru 2015)
irriferut responsabbli: ENVI


4. L-użu ta’ ikel u għalf ġenetikament modifikat ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1829/2003 fir-rigward tal-possibbiltà għall-Istati Membri li jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-użu ta' ikel u għalf ġenetikament modifikat fit-territorju tagħhom [COM(2015)0177 - C8-0107/2015- 2015/0093(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Giovanni La Via (A8-0305/2015)

Giovanni La Via ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Vytenis Povilas Andriukaitis (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Albert Deß (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AGRI), Peter Liese f'isem il-Grupp PPE, Guillaume Balas f'isem il-Grupp S&D, Zbigniew Kuźmiuk f'isem il-Grupp ECR, Gesine Meissner f'isem il-Grupp ALDE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Lynn Boylan f'isem il-Grupp GUE/NGL, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' John Stuart Agnew, Bart Staes f'isem il-Grupp Verts/ALE, Eleonora Evi f'isem il-Grupp EFDD, Jean-François Jalkh f'isem il-Grupp ENF, Zoltán Balczó Membru mhux affiljat, Françoise Grossetête, li wieġeb ukoll żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Bronis Ropė u Gesine Meissner, Carlos Zorrinho, Richard Ashworth, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Molly Scott Cato, Jan Huitema, Luke Ming Flanagan, José Bové, Julia Reid, Mara Bizzotto, Lampros Fountoulis, Pilar Ayuso, Paolo De Castro, Beata Gosiewska, Frédérique Ries, Martin Häusling, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Doru-Claudian Frunzulică, Ivo Belet, Susanne Melior, Esther Herranz García, Damiano Zoffoli u Paul Brannen.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Mairead McGuinness, Maria Grapini, Notis Marias, Hilde Vautmans, Lidia Senra Rodríguez, Claude Turmes, Krzysztof Hetman u Biljana Borzan.

Intervent ta': Vytenis Povilas Andriukaitis.

Intervent ta': Seán Kelly dwar l-iżvolġiment tal-proċedura "catch the eye" (Il-President għamel xi kjarifiki).

Intervent ta': Giovanni La Via.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.5 tal-Minuti ta' 28.10.2015.


5. Ikel ġdid ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ikel ġdid [COM(2013)0894 - C7-0487/2013- 2013/0435(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: James Nicholson (A8-0046/2014)

James Nicholson ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Vytenis Povilas Andriukaitis (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Jude Kirton-Darling (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat INTA), Daciana Octavia Sârbu (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AGRI), Pilar Ayuso f'isem il-Grupp PPE, Pavel Poc f'isem il-Grupp S&D, Bolesław G. Piecha f'isem il-Grupp ECR, Jasenko Selimovic f'isem il-Grupp ALDE, Lynn Boylan f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bart Staes f'isem il-Grupp Verts/ALE, Eleonora Evi f'isem il-Grupp EFDD, Joëlle Mélin f'isem il-Grupp ENF, u Diane Dodds Membru mhux affiljata.

PRESIDENZA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Viċi President

Interventi ta': Giovanni La Via, Zbigniew Kuźmiuk, Anja Hazekamp, José Bové, Julia Reid, Annie Schreijer-Pierik, Nicola Caputo, Dubravka Šuica, Christel Schaldemose, Elisabeth Köstinger u Biljana Borzan.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Krzysztof Hetman, Clara Eugenia Aguilera García, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Davor Škrlec u Tibor Szanyi.

Interventi ta': Vytenis Povilas Andriukaitis u James Nicholson.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.6 tal-Minuti ta' 28.10.2015.


6. It-tnaqqis ta’ emissjonijiet nazzjonali ta’ ċerti sustanzi li jniġġsu fl-arja u l-emendar tad-Direttiva 2003/35/KE ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tnaqqis ta' emissjonijiet nazzjonali ta' ċerti sustanzi li jniġġsu fl-arja u li temenda d-Direttiva 2003/35/KE [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Julie Girling (A8-0249/2015)

Julie Girling ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Karmenu Vella (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Adam Gierek (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), Jan Huitema (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AGRI), Jens Gieseke f'isem il-Grupp PPE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Peter Jahr, Seb Dance f'isem il-Grupp S&D, Jadwiga Wiśniewska f'isem il-Grupp ECR, Catherine Bearder f'isem il-Grupp ALDE, Merja Kyllönen f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bas Eickhout f'isem il-Grupp Verts/ALE, Piernicola Pedicini f'isem il-Grupp EFDD, Mireille D'Ornano f'isem il-Grupp ENF, Peter Liese, Matthias Groote, Hans-Olaf Henkel, Estefanía Torres Martínez, Roger Helmer, Olaf Stuger, Andrzej Grzyb, Gilles Pargneaux, Peter van Dalen, Henna Virkkunen, Miriam Dalli, Richard Sulík, Karl-Heinz Florenz, Jytte Guteland u Annie Schreijer-Pierik.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Cláudia Monteiro de Aguiar, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Hilde Vautmans, Davor Škrlec, Franc Bogovič, Nicola Caputo, Ulrike Müller u Arne Gericke.

Interventi ta': Karmenu Vella u Julie Girling.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.7 tal-Minuti ta' 28.10.2015.


PRESIDENZA: David-Maria SASSOLI
Viċi President

7. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.

°
° ° °

Interventi ta':

—   Jens Geier, fuq il-lista ta' votazzjoni tal-grupp tiegħu,

—   Danuta Maria Hübner (rapporteur) f'isem il-Grupp PPE, li titlob il-posponiment tal-votazzjoni tar-rapport A8-0286/2015 tagħha fuq ir-riforma tal-liġi elettorali tal-Unjoni Ewropea għas-sessjoni parzjali li jmiss, b'mod konformi mal-Artikolu 190(4) tar-Regoli tal-Proċedura, Jo Leinen, ko-rapporteur, biex isostni t-talba, u Gerolf Annemans, kontra.
Il-Parlament japprova t-talba.


7.1. Abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għall-2016 – it-Taqsimiet kollha (votazzjoni)

—   Abbozzi ta' emendi għall-approprjazzjonijiet tat-Taqsima III tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena Finanzjarja 2016 għal dak li jirrigwarda l-Kummissjoni;

—   Abbozzi ta' emendi għall-approprjazzjonijiet tat-Taqsimiet I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX u X tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena Finanzjarja 2016 għal dak li jirrigwarda l-Parlament Ewropew, il-Kunsill, il-Qorti tal-Ġustizzja, il-Qorti Ewropea tal-Awdituri, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, il-Kumitat tar-Reġjuni, l-Ombudsman Ewropew, il-Kontrollur Ewropew tal-Protezzjoni tad-data u s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna.

Skont id-dispożizzjonijiet tat-Trattati, biex ikunu adottati, l-abbozzi ta' emendi għandhom jiksbu l-voti tal-maġġoranza tal-Membri li jikkomponu l-Parlament Ewropew.

(L-abbozzi tal-emendi adottati jidhru fl-anness f'"Testi adottati".)

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

Qabel il-votazzjoni, José Manuel Fernandes (rapporteur) ippropona l-modifiki tekniċi segwenti:

Kummenti:

—   Linja 04 02 64 "Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ": l-AM 1435 fiha kummenti addizzjonali adottati fil-kumitat BUDG dwar is-sessi, l-edukazzjoni u t-taħriġ.

Ammonti:

—   Linja 11 06 62 01 "Konsulenza u għarfien xjentifiku" (AM 478): il-pagamenti se jiġu aġġustati għal EUR 14 064 771;

—   Linji ġodda 18 04 01 01 "Ewropa għaċ-Ċittadini - Tisħiħ tal-kommemorazzjoni u t-titjib tal-kapaċità għall-parteċipazzjoni ċivika fil-livell tal-Unjoni" u 18 04 01 02 "Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej" (AM 1366): il-pagamenti se jiġu aġġustati għal EUR 18 650 000 (lura għall-ammont stabbilit fl-Abbozz ta' Baġit) fl-ewwel Linja, u għal EUR 500 000 fit-tieni Linja;

—   Linja 19 02 01"Rispons għal kriżi u kriżijiet emerġenti" (AM 995): il-pagamenti se jiġu aġġustati għal EUR 156 914 703;

—   Linja 21 02 07 04 "L-ikel u s-sigurtà tan-nutrizzjoni u l-agrikoltura sostenibbli" (AM 1373): il-pagamenti se jiġu aġġustati għal EUR 89 783 000;

—   Linja 21 02 07 05 "Il-migrazzjoni u l-ażil" (AM 1374): il-pagamenti se jiġu aġġustati għal EUR 28 114 291;

—   Linja 24 01 07 "Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF)" (AM 1389) treġġgħet lura għall-ammont stabbilit fl-Abbozz ta' Baġit u se tiġi aġġustata għal EUR 53 149 500 biex jiġi inkluż l-ammont imqiegħed f'riżerva.

Il-Parlament appova l-aġġustamenti proposti.

Interventi

James Carver.

Wara l-votazzjoni, Pierre Gramegna (President fil-kariga tal-Kunsill) ħa nota tad-differenzi bejn il-pożizzjoni tal-Parlament u dik tal-Kunsill u stqarr li huwa favorevoli li jitlaqqa' l-Kumitat ta' Konċiljazzjoni b'mod konformi mal-Artikolu 314(4)(c) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.


7.2. Baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016 - it-taqsimiet kollha (votazzjoni)

Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016 [11706/2015 - C8-0274/2015- 2015/2132(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteurs: José Manuel Fernandes u Gérard Deprez (A8-0298/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2015)0376)

Interventi

Ashley Fox ressaq emenda orali għall-paragrafu 77, li ma ġietx aċċettata billi aktar minn 40 Membru opponewha.

Gérard Deprez (rapporteur) ressaq emenda orali għall-paragrafu 90. L-emenda orali ġiet aċċettata.


7.3. Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea: in-numru ta' mħallfin fil-Qorti Ġenerali ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-adozzjoni tar-regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda l-Protokoll Nru 3 dwar l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea [09375/1/2015 - C8-0166/2015- 2011/0901B(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: António Marinho e Pinto (A8-0296/2015)

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

POŻIZZJONI TAL-KUNSILL

Dikjarat approvat kif emendat (P8_TA(2015)0377)

Interventi

António Marinho e Pinto (rapporteur) u Félix Braz (President fil-kariga tal-Kunsill), qabel il-votazzjoni.

António Marinho e Pinto, wara l-votazzjoni u fid-dawl tar-riżultati ta' din, biex titlob li isimha jitneħħa mir-rapport.


7.4. Dispożizzjonijiet għas-sajd fiż-żona tal-Ftehim tal-GFCM (Kummissjoni Ġenerali tas-Sajd għall-Baħar Mediterran) ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-adozzjoni tar-regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1343/2011 dwar ċerti dispożizzjonijiet għas-sajd fiż-żona tal-Ftehim tal-GFCM (Kummissjoni Ġenerali tas-Sajd għall-Baħar Mediterran) [08806/1/2015 - C8-0260/2015- 2014/0213(COD)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Gabriel Mato (A8-0295/2015)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

Dikjarat approvat (P8_TA(2015)0378)


7.5. L-użu ta’ ikel u għalf ġenetikament modifikat ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1829/2003 fir-rigward tal-possibbiltà għall-Istati Membri li jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-użu ta' ikel u għalf ġenetikament modifikat fit-territorju tagħhom [COM(2015)0177 - C8-0107/2015- 2015/0093(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Giovanni La Via (A8-0305/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Rifjut

Interventi ta': Giovanni La Via (rapporteur) biex jitlob jekk il-Kummissjoni żżommx il-proposta tagħha, Karmenu Vella (Membru tal-Kummissjoni), biex jikkonferma iż-żamma, u Giovanni La Via biex jitlob il-votazzjoni fuq l-abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva.

B'VE (619 favur, 58 kontra, 13 astensjoni), il-Parlament approva t-talba.

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P8_TA(2015)0379)


7.6. Ikel ġdid ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ikel ġdid [COM(2013)0894 - C7-0487/2013- 2013/0435(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: James Nicholson (A8-0046/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P8_TA(2015)0380)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Approvazzjoni b'emendi (P8_TA(2015)0380)


7.7. It-tnaqqis ta’ emissjonijiet nazzjonali ta’ ċerti sustanzi li jniġġsu fl-arja u l-emendar tad-Direttiva 2003/35/KE ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tnaqqis ta' emissjonijiet nazzjonali ta' ċerti sustanzi li jniġġsu fl-arja u li temenda d-Direttiva 2003/35/KE [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Julie Girling (A8-0249/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P8_TA(2015)0381)

Julie Girling (rapporteur) ipproponiet il-posponiment tal-votazzjoni dwar l-abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva skont l-Artikolu 61(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Il-Parlament approva l-proposta. Il-kwistjoni ġiet għalhekk irriferuta lill-kumitat responsabbli għal rieżami.

Interventi

Eric Andrieu ppreżenta emenda orali għall-emenda 33, li ġiet aċċettata.

Stefan Eck, wara l-adozzjoni tal-emenda 33.


7.8. Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej (votazzjoni)

Rapport dwar l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej [2014/2257(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali. Rapporteur: György Schöpflin (A8-0284/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2015)0382)


7.9. Strateġija tal-UE għar-reġjun Adrijatiku u Joniku (votazzjoni)

Rapport dwar strateġija tal-UE għar-reġjun Adrijatiku u Joniku [2014/2214(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Ivan Jakovčić (A8-0279/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2015)0383)

Interventi

Anna Maria Corazza Bildt fuq il-parteċipazzjoni ta' Marine Le Pen għall-votazzjoni ta' dan il-jum.

Ivan Jakovčić (rapporteur) ressaq emenda orali għall-emenda 2, li ma ġietx aċċettata billi aktar minn 40 Membru opponewha.


7.10. Il-politika ta' koeżjoni u r-rieżami tal-istrateġija Ewropa 2020 (votazzjoni)

Rapport dwar il-politika ta' koeżjoni u r-rieżami tal-istrateġija Ewropa 2020 [2014/2246(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Fernando Ruas (A8-0277/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2015)0384)


7.11. Il-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej u governanza ekonomika soda (votazzjoni)

Rapport dwar il-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej u governanza ekonomika soda: linji gwida għall-implimentazzjoni tal-Artikolu 23 tar-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni [2015/2052(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: José Blanco López (A8-0268/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2015)0385).


8. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.


9. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq il-Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 14.30. Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00)

PRESIDENZA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Viċi President

10. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


11. Fruntieri Intelliġenti (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000106/2015) mressqa minn Claude Moraes, f'isem il-Kumitat LIBE, lill-Kunsill: Pakkett Fruntieri Intelliġenti (2015/2868(RSP)) (B8-0766/2015)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000107/2015) mressqa minn Claude Moraes, f'isem il-Kumitat LIBE, lill-Kummissjoni: Fruntieri Intelliġenti (2015/2868(RSP)) (B8-0767/2015)

Claude Moraes daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsijiet.

Nicolas Schmit (President fil-kariga tal-Kunsill) u Dimitris Avramopoulos (Membru tal-Kummissjoni) wieġbu l-mistoqsijiet.

Interventi ta': Agustín Díaz de Mera García Consuegra f'isem il-Grupp PPE, Tanja Fajon f'isem il-Grupp S&D, Jussi Halla-aho f'isem il-Grupp ECR, Angelika Mlinar f'isem il-Grupp ALDE, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Beatrix von Storch, Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, Ska Keller f'isem il-Grupp Verts/ALE, Diane James f'isem il-Grupp EFDD, Edouard Ferrand f'isem il-Grupp ENF, Heinz K. Becker, Juan Fernando López Aguilar, Beatrix von Storch, Ignazio Corrao, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Alessandra Mussolini, Georg Mayer, Carlos Coelho, Caterina Chinnici, Ulrike Trebesius, Tomáš Zdechovský u Mariya Gabriel, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Bill Etheridge.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Monika Flašíková Beňová, Notis Marias u Ivan Jakovčić.

Interventi ta': Dimitris Avramopoulos u Nicolas Schmit.

Id-dibattitu ngħalaq.


12. Aġenzija tal-UE għat-taħriġ dwar l-infurzar tal-liġi (Cepol) ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-taħriġ fl-infurzar tal-liġi (CEPOL), li jħassar u jissostitwixxi d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/681/ĠAI [COM(2014)0465 - C8-0110/2014- 2014/0217(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Kinga Gál (A8-0048/2015)

Kinga Gál ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Dimitris Avramopoulos (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Jens Geier (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG), Tomáš Zdechovský f'isem il-Grupp PPE, Monika Flašíková Beňová f'isem il-Grupp S&D, Timothy Kirkhope f'isem il-Grupp ECR, Cecilia Wikström f'isem il-Grupp ALDE, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Bill Etheridge, Josep-Maria Terricabras f'isem il-Grupp Verts/ALE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Vicky Maeijer f'isem il-Grupp ENF, Eleftherios Synadinos Membru mhux affiljat, Alessandra Mussolini, Kristina Winberg, Gilles Lebreton u Jiří Pospíšil.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Caterina Chinnici, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Krisztina Morvai u Doru-Claudian Frunzulică.

Interventi ta': Dimitris Avramopoulos u Kinga Gál.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.1 tal-Minuti ta' 29.10.2015.


13. Segwitu għar-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Marzu 2014 dwar is-sorveljaza tal-massa elettronika ta' ċittadini tal-UE (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000114/2015) mressqa minn Claude Moraes, f'isem il-Kumitat LIBE, lill-Kunsill: Is-segwitu għar-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Marzu 2014 dwar is-sorveljanza elettronika tal-massa taċ-ċittadini tal-UE (2015/2635(RSP)) (B8-0769/2015)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000115/2015) mressqa minn Claude Moraes, f'isem il-Kumitat LIBE, lill-Kummissjoni: Is-segwitu għar-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Marzu 2014 dwar is-sorveljanza elettronika tal-massa taċ-ċittadini tal-UE (2015/2635(RSP)) (B8-0770/2015)

Claude Moraes daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsijiet.

PRESIDENZA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Viċi President

Nicolas Schmit (President fil-kariga tal-Kunsill) u Valdis Dombrovskis (Viċi President tal-Kummissjoni) wieġbu l-mistoqsijiet.

Interventi ta': Axel Voss f'isem il-Grupp PPE, Juan Fernando López Aguilar f'isem il-Grupp S&D, Timothy Kirkhope f'isem il-Grupp ECR, Cecilia Wikström f'isem il-Grupp ALDE, Cornelia Ernst f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht f'isem il-Grupp Verts/ALE, Ignazio Corrao f'isem il-Grupp EFDD, Janice Atkinson f'isem il-Grupp ENF, Lampros Fountoulis Membru mhux affiljat, Tomáš Zdechovský, Marju Lauristin, Helga Stevens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Eva Joly, Csaba Sógor, Ana Gomes, Beatrix von Storch u Josef Weidenholzer.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Caterina Chinnici, Notis Marias, Bill Etheridge, Krisztina Morvai, Doru-Claudian Frunzulică, Jean-Paul Denanot, Tim Aker u Tibor Szanyi.

Intervent ta': Valdis Dombrovskis.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Claude Moraes, f'isem il-Kumitat LIBE, dwar is-Segwitu għar-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Marzu 2014 dwar is-sorveljanza elettronika tal-massa taċ-ċittadini tal-UE (2015/2635(RSP)) (B8-1092/2015).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.3 tal-Minuti ta' 29.10.2015.

°
° ° °

Interventi ta': Ivan Jakovčić dwar l-arja kundizzjonata fil-Kamra, u Tim Aker.


14. Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: implimentazzjoni tal-prijoritajiet 2015 - Deċiżjoni tal-Kummissjoni adottata dwar is-Semestru Ewropew imġedded (dibattitu)

Rapport dwar is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: implimentazzjoni tal-prijoritajiet 2015 [2015/2210(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Dariusz Rosati (A8-0307/2015)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Deċiżjoni tal-Kummissjoni adottata dwar is-Semestru Ewropew imġedded (2015/2907(RSP))

Dariusz Rosati ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Nicolas Schmit (President fil-kariga tal-Kunsill).

Valdis Dombrovskis (Viċi President tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Nils Torvalds (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG), Sergio Gutiérrez Prieto (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL), Ildikó Gáll-Pelcz (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat IMCO), Ernest Urtasun (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat FEMM), li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tim Aker, Burkhard Balz f'isem il-Grupp PPE, Elisa Ferreira f'isem il-Grupp S&D, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' István Ujhelyi, u Stanisław Ożóg f'isem il-Grupp ECR.

PRESIDENZA: Ryszard CZARNECKI
Viċi President

Interventi ta': Antanas Guoga f'isem il-Grupp ALDE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Marisa Matias f'isem il-Grupp GUE/NGL, Sven Giegold f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marco Valli f'isem il-Grupp EFDD, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tim Aker, Pervenche Berès fuq l-iżvolġiment tad-dibattitu, Bernard Monot f'isem il-Grupp ENF, Zoltán Balczó, Pablo Zalba Bidegain, Alfred Sant, Sander Loones, Dimitrios Papadimoulis, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Peter van Dalen, Jean Lambert, Patrick O'Flynn, Gerolf Annemans, Sotirios Zarianopoulos, Theodor Dumitru Stolojan, Maria João Rodrigues, Notis Marias, Matt Carthy, David Coburn, David Casa, Pervenche Berès, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Patrick O'Flynn, Ivan Jakovčić, fuq l-implimentazzjoni tal-proċedura "karta blu", Peter van Dalen li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Paul Tang, Miguel Viegas, Andreas Schwab, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Paul Rübig, Paul Tang, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Peter van Dalen, Miguel Urbán Crespo, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Doru-Claudian Frunzulică, Othmar Karas, Evelyn Regner, Tom Vandenkendelaere, Roberto Gualtieri, Verónica Lope Fontagné, Siegfried Mureşan, Alojz Peterle u Krišjānis Kariņš.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Ivana Maletić, Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić, Barbara Kappel, Seán Kelly u Sofia Ribeiro.

Interventi ta': Valdis Dombrovskis, Nicolas Schmit u Dariusz Rosati.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.4 tal-Minuti ta' 29.10.2015.


15. L-integrazzjoni tal-persuni qiegħda fit-tul fis-suq tax-xogħol (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000121/2015) mressqa minn Thomas Händel, f'isem il-Kumitat EMPL, lill-Kunsill: Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar l-integrazzjoni tal-persuni qiegħda fit-tul fis-suq tax-xogħol (2015/2820(RSP)) (B8-1102/2015)

Thomas Händel daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Nicolas Schmit (President fil-kariga tal-Kunsill) wieġeb il-mistoqsija.

Intervent ta': David Casa f'isem il-Grupp PPE.

PRESIDENZA: Ulrike LUNACEK
Viċi President

Interventi ta': Javi López f'isem il-Grupp S&D, Jana Žitňanská f'isem il-Grupp ECR, Yana Toom f'isem il-Grupp ALDE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Andrejs Mamikins, Paloma López Bermejo f'isem il-Grupp GUE/NGL, Karima Delli f'isem il-Grupp Verts/ALE, Laura Agea f'isem il-Grupp EFDD, Agnes Jongerius, Zdzisław Krasnodębski, Inês Cristina Zuber, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Jane Collins, Siôn Simon, Elena Gentile, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Andreas Schwab, u Brando Benifei, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Laura Agea.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Seán Kelly u Richard Sulík.

Intervent ta': Nicolas Schmit.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Thomas Händel, f'isem il-Kumitat EMPL, dwar rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar l-integrazzjoni tal-persuni qiegħda fit-tul fis-suq tax-xogħol (2015/2820(RSP)) (B8-1093/2015)

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.5 tal-Minuti ta' 29.10.2015.


16. Kompożizzjoni tal-kumitati

Il-President irċieva mill-Grupp S&D it-talbiet għall-ħatriet segwenti:

Kumitat REGI: Iratxe García Pérez minflok José Blanco López

Kumitat ITRE: José Blanco López minflok Soledad Cabezón Ruiz

Kumitat ENVI: Soledad Cabezón Ruiz minflok Iratxe García Pérez

Dawn il-ħatriet ser jitqiesu ratifikati jekk ma tiġix ippreżentata oġġezzjoni minn issa sal-approvazzjoni ta' dawn il-Minuti.

(Is-seduta ġiet sospiża għal ftit)


17. Prospettivi u rieżami tal-istrateġija UE 2020 (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Prospettivi u rieżami tal-istrateġija UE 2020 (2015/2904(RSP))

Valdis Dombrovskis (Viċi President tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Andreas Schwab f'isem il-Grupp PPE, Maria João Rodrigues f'isem il-Grupp S&D, Richard Sulík f'isem il-Grupp ECR, u Pavel Telička f'isem il-Grupp ALDE.

PRESIDENZA: Ryszard CZARNECKI
Viċi President

Interventi ta': Neoklis Sylikiotis f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jean Lambert f'isem il-Grupp Verts/ALE, Jane Collins f'isem il-Grupp EFDD, Sotirios Zarianopoulos Membru mhux affiljat, Krišjānis Kariņš, Carlos Zorrinho, David Casa, Sergio Gaetano Cofferati, Lambert van Nistelrooij, Simona Bonafè, Krystyna Łybacka, Agnes Jongerius, Tibor Szanyi, Neena Gill u Siôn Simon.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Seán Kelly, Notis Marias, João Ferreira, Barbara Kappel u Stanislav Polčák.

Intervent ta': Valdis Dombrovskis.

Id-dibattitu ngħalaq.


18. It-trasparenza ta' tranżazzjonijiet ta' finanzjament tat-titoli ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rapportar u t-trasparenza ta’ tranżazzjonijiet ta’ finanzjament tat-titoli [COM(2014)0040 - C7-0023/2014- 2014/0017(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Renato Soru (A8-0120/2015)

Renato Soru ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Valdis Dombrovskis (Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Danuta Maria Hübner f'isem il-Grupp PPE, Jonás Fernández f'isem il-Grupp S&D, Stanisław Ożóg f'isem il-Grupp ECR, Philippe De Backer f'isem il-Grupp ALDE, Bernard Monot f'isem il-Grupp ENF, Romana Tomc, Neena Gill, Barbara Kappel, Thomas Mann u Alfred Sant.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Stanislav Polčák, Tibor Szanyi, Notis Marias u Marco Valli.

Interventi ta': Valdis Dombrovskis u Renato Soru.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.2 tal-Minuti ta' 29.10.2015.

(Is-seduta ġiet sospiża għal ftit)


19. Aċċess għall-finanzjament għall-SMEs (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Aċċess għall-finanzjament għall-SMEs (2015/2906(RSP))

Valdis Dombrovskis (Viċi President tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Antonio Tajani f'isem il-Grupp PPE, Patrizia Toia f'isem il-Grupp S&D, Amjad Bashir f'isem il-Grupp ECR, Philippe De Backer f'isem il-Grupp ALDE, Paloma López Bermejo f'isem il-Grupp GUE/NGL, Margot Parker f'isem il-Grupp EFDD, Markus Pieper, Dawid Bohdan Jackiewicz, Krišjānis Kariņš, Zdzisław Krasnodębski, Paul Rübig, Bendt Bendtsen, Othmar Karas, Patricija Šulin u Seán Kelly.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Stanislav Polčák, Notis Marias u Barbara Kappel.

Intervent ta': Valdis Dombrovskis.

Id-dibattitu ngħalaq.


20. Trasferiment ta' approprjazzjonijiet

Skont l-Artikolu 25(1) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda japprova t-trasferiment ta' approprjazzjonijiet tal-Qorti tal-Awdituri Nru V/AB-09/T/2015.

Skont l-Artikolu 25 tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda japprova t-trasferiment ta' approprjazzjonijiet tal-Kumitat tar-Reġjuni INF 6/2015.

Skont l-Artikolu 25(1) u (2) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda ma joġġezzjonax għat-trasferimenti ta' approprjazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea Nri 2, 3, 4 u 5/2015.

Skont l-Artikolu 25(1) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda ma joġġezzjonax għat-trasferiment ta' approprjazzjonijiet tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali INF 4/2015.

Skont l-Artikolu 25 tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda ma joġġezzjonax għat-trasferimenti ta' approprjazzjonijiet tal-Kumitat tar-Reġjuni INF 7/2015 u INF 8/2015.

Skont l-Artikolu 27(3) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda japprova t-trasferimenti ta' approprjazzjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea DEC 29/2015 u DEC 32/2015.

Skont l-Artikolu 27(3) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda japprova t-trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 30/2015 - Taqsima III – Kummissjoni.

Skont l-Artikolu 27(4) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea ddeċieda japprova t-trasferiment ta' approprjazzjonijiet Nru 1/2015 - Taqsima X - Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna.


21. Dokumenti mressqa

Id-dokumenti segwenti tressqu mill-Kunsill u mill-Kummissjoni:

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet INF 7/2015 - Il-Kumitat tar-Reġjuni (N8-0076/2015 - C8-0309/2015 - 2015/2265(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet INF 8/2015 - Il-Kumitat tar-Reġjuni (N8-0077/2015 - C8-0310/2015 - 2015/2266(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 1/2015 - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (N8-0081/2015 - C8-0316/2015 – 2015/2270(GBD)) Tħassar u tissostitwixxi is-C8-0310/2015 (N8-0071/2015 - 2015/2261(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 33/2015 - Taqsima III - Il-Kummissjoni (N8-0082/2015 - C8-0317/2015 - 2015/2271(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG


22. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 570.418/OJJE).


23. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.35.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Crowley, Konečná, Le Pen Jean-Marie, Picierno, Tremosa i Balcells, Vălean, Winkler Hermann, Woolfe, Zagorakis

Avviż legali - Politika tal-privatezza