Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 29 oktober 2015 - Strasbourg

2. Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet

De behöriga polska myndigheterna hade översänt en begäran om upphävande av den parlamentariska immuniteten för Robert Jarosław Iwaszkiewicz inom ramen för ett förfarande som inletts för en förseelse.

I enlighet med artikel 9.1 i arbetsordningen hänvisades denna begäran till behörigt utskott (JURI).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy