Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2722(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000111/2015

Ingediende teksten :

O-000111/2015 (B8-0768/2015)

Debatten :

PV 29/10/2015 - 3
CRE 29/10/2015 - 3

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Donderdag 29 oktober 2015 - Straatsburg

3. Hoorzitting over wijzigingen van de zomertijd in Europa (debat)
CRE

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000111/2015) van Pavel Svoboda, namens de Commissie JURI, en Michael Cramer, namens de Commissie TRAN, aan de Commissie: Hoorzitting over wijzigingen aan de zomertijd in Europa (2015/2722(RSP)) (B8-0768/2015)

Pavel Svoboda en Michael Cramer lichten de vraag toe.

Violeta Bulc (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Herbert Reul, namens de PPE-Fractie, Evelyn Regner, namens de S&D-Fractie, Merja Kyllönen, namens de GUE/NGL-Fractie, Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, Olaf Stuger, namens de ENF-Fractie, Heinz K. Becker en Gilles Lebreton.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Anna Záborská, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Bronis Ropė, Tomáš Zdechovský, Beatrix von Storch, Michaela Šojdrová en Seán Kelly.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid