Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2243(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0261/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0261/2015

Keskustelut :

PV 29/10/2015 - 4
CRE 29/10/2015 - 4

Äänestykset :

PV 29/10/2015 - 10.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0390

Pöytäkirja
Torstai 29. lokakuuta 2015 - Strasbourg

4. Etäohjattujen ilma-alusjärjestelmien (RPAS) turvallinen käyttö siviili-ilmailun alalla (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö yleisesti miehittämättöminä ilma-aluksina (UAV) tunnettujen etäohjattujen ilma-alusjärjestelmien (RPAS) turvallisesta käytöstä siviili-ilmailun alalla [2014/2243(INI)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Jacqueline Foster (A8-0261/2015)

Jacqueline Foster esitteli mietinnön.

Violeta Bulc (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Soraya Post (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Renaud Muselier PPE-ryhmän puolesta, Janusz Zemke S&D-ryhmän puolesta, Evžen Tošenovský ECR-ryhmän puolesta, Matthijs van Miltenburg ALDE-ryhmän puolesta, Davor Škrlec Verts/ALE-ryhmän puolesta, Peter Lundgren EFDD-ryhmän puolesta, Marie-Christine Arnautu ENF-ryhmän puolesta, Marian-Jean Marinescu, Claudia Tapardel, Anneleen Van Bossuyt, Dominique Riquet, Jill Seymour ja Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Cláudia Monteiro de Aguiar, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Patricija Šulin, Lucy Anderson ja Ivan Jakovčić.

Puheenvuorot: Violeta Bulc ja Jacqueline Foster.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 29.10.2015, kohta 10.6.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö