Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2243(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0261/2015

Ingivna texter :

A8-0261/2015

Debatter :

PV 29/10/2015 - 4
CRE 29/10/2015 - 4

Omröstningar :

PV 29/10/2015 - 10.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0390

Protokoll
Torsdagen den 29 oktober 2015 - Strasbourg

4. Säker användning av fjärrstyrda luftfartygssystem (RPAS) på området civil luftfart (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om säker användning av fjärrstyrda luftfartygssystem (RPAS), vanligen kallade obemannade luftfartyg (UAV), på området civil luftfart [2014/2243(INI)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Jacqueline Foster (A8-0261/2015)

Jacqueline Foster redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Violeta Bulc (ledamot av kommissionen).

Talare: Soraya Post (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Renaud Muselier för PPE-gruppen, Janusz Zemke för S&D-gruppen, Evžen Tošenovský för ECR-gruppen, Matthijs van Miltenburg för ALDE-gruppen, Davor Škrlec för Verts/ALE-gruppen, Peter Lundgren för EFDD-gruppen, Marie-Christine Arnautu för ENF-gruppen, Marian-Jean Marinescu, Claudia Tapardel, Anneleen Van Bossuyt, Dominique Riquet, Jill Seymour och Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Cláudia Monteiro de Aguiar, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Patricija Šulin, Lucy Anderson och Ivan Jakovčić.

Talare: Violeta Bulc och Jacqueline Foster.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.6 i protokollet av den 29.10.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy