Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2241(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0258/2015

Ingivna texter :

A8-0258/2015

Debatter :

PV 29/10/2015 - 5
CRE 29/10/2015 - 5

Omröstningar :

PV 29/10/2015 - 10.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0391

Protokoll
Torsdagen den 29 oktober 2015 - Strasbourg

5. Nya utmaningar och koncept för främjande av turism i Europa (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om nya utmaningar och koncept för främjande av turism i Europa [2014/2241(INI)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Isabella De Monte (A8-0258/2015)

Isabella De Monte redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Violeta Bulc (ledamot av kommissionen).

Talare: Maria Grapini (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Luigi Morgano (föredragande av yttrande från utskottet CULT) och Cláudia Monteiro de Aguiar för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

Talare: Ismail Ertug för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från István Ujhelyi; Kosma Złotowski för ECR-gruppen, Jozo Radoš för ALDE-gruppen, Curzio Maltese för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini; Jill Evans för Verts/ALE-gruppen, Peter Lundgren för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Silvia Costa; Marie-Christine Arnautu för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini; Luis de Grandes Pascual, Claudia Tapardel, Tomasz Piotr Poręba, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi; Daniela Aiuto, Massimiliano Salini, Miltiadis Kyrkos, Sofia Sakorafa, Deirdre Clune, István Ujhelyi, Salvatore Domenico Pogliese, Linda McAvan och Silvia Costa, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ismail Ertug.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Francisco José Millán Mon, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Dubravka Šuica, Nicola Caputo, Lefteris Christoforou och Patricija Šulin.

Talare: Violeta Bulc och Isabella De Monte.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.7 i protokollet av den 29.10.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy