Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000118/2015

Ingediende teksten :

O-000118/2015 (B8-1101/2015)

Debatten :

PV 29/10/2015 - 6
CRE 29/10/2015 - 6

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Donderdag 29 oktober 2015 - Straatsburg

6. Ontwikkeling van een satelliettechnologie om wereldwijde vluchttraceersystemen mogelijk te maken (debat)
CRE

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000118/2015) van Michael Cramer, namens de Commissie TRAN, aan de Commissie: Ontwikkeling van een satellietgebaseerde technologie om systemen voor vluchtopvolging op mondiale schaal mogelijk te maken (2015/2857(RSP)) (B8-1101/2015)

Michael Cramer licht de vraag toe.

Violeta Bulc (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Marian-Jean Marinescu, namens de PPE-Fractie, Lucy Anderson, namens de S&D-Fractie, Jacqueline Foster, namens de ECR-Fractie, Pavel Telička, namens de ALDE-Fractie, en Ismail Ertug.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Cláudia Monteiro de Aguiar en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Michael Cramer, namens de Commissie vervoer en toerisme, over toewijzing door de van 2 t/m 27 november 2015 in Genève te houden Wereldradiocommunicatieconferentie 2015 (WRC-15) van de radiospectrumband die nodig is om de ontwikkeling van satelliettechnologie voor wereldwijde vluchttraceersystemen te ondersteunen 2015/2857(RSP) (B8-1094/2015).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.8 van de notulen van 29.11.2015.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.25 uur onderbroken en om 11.35 uur hervat.)

Juridische mededeling - Privacybeleid