Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2857(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000118/2015

Ingivna texter :

O-000118/2015 (B8-1101/2015)

Debatter :

PV 29/10/2015 - 6
CRE 29/10/2015 - 6

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 29 oktober 2015 - Strasbourg

6. Utveckling av satellitbaserad teknik till stöd för system för global flygspårning (debatt)
CRE

Fråga för muntligt besvarande (O-000118/2015) från Michael Cramer, för utskottet TRAN, till kommissionen: Utveckling av satellitbaserad teknik till stöd för system för global flygspårning (2015/2857(RSP)) (B8-1101/2015)

Michael Cramer utvecklade frågan.

Violeta Bulc (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Marian-Jean Marinescu för PPE-gruppen, Lucy Anderson för S&D-gruppen, Jacqueline Foster för ECR-gruppen, Pavel Telička för ALDE-gruppen, och Ismail Ertug.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Cláudia Monteiro de Aguiar och Notis Marias.

Talare: Violeta Bulc.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Michael Cramer, för utskottet för transport och turism, om tilldelning vid världskonferensen om radiokommunikationer, som hålls i Genève den 2–27 november 2015 (WRC-15), av det radiospektrumband som krävs för en kommande utveckling av satellitbaserad teknik till stöd för system för global flygspårning (2015/2857(RSP)) (B8-1094/2015).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.8 i protokollet av den 29.11.2015.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.25, i avvaktan på omröstningen, och återupptogs kl. 11.35.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy