Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/0017(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0120/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0120/2015

Συζήτηση :

PV 28/10/2015 - 18
CRE 28/10/2015 - 18

Ψηφοφορία :

PV 29/10/2015 - 10.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0387

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο

10.2. Διαφάνεια συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την υποβολή εκθέσεων και τη διαφάνεια σε σχέση με τις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων [COM(2014)0040 - C7-0023/2014- 2014/0017(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Renato Soru (A8-0120/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2015)0387)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0387)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου