Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2820(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-1093/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-1093/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 29/10/2015 - 10.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0389

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο

10.5. Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την ένταξη των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B8-1093/2015 (2015/2820(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0389)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου