Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 29 października 2015 r. - Strasburg

11. Wyjaśnienia dotyczące głosowania
Pełne sprawozdanie

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, zostaną zamieszczone w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

(Głosowanie z wtorku 27 października 2015 r.)

Sprawozdanie Markus Ferber - A8-0306/2015
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, Monica Macovei i Seán Kelly

Sprawozdanie Ryszard Czarnecki - A8-0283/2015
Andrejs Mamikins i Daniel Hannan

Sprawozdanie Ryszard Czarnecki - A8-0282/2015
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins i Daniel Hannan

Sprawozdanie Ryszard Czarnecki - A8-0285/2015
Andrejs Mamikins i Daniel Hannan

Sprawozdanie Ryszard Czarnecki - A8-0269/2015
Andrejs Mamikins i Monica Macovei

Sprawozdanie Charles Goerens - A8-0281/2015
Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Marijana Petir i Jonathan Arnott

Pomiar emisji w sektorze motoryzacyjnym - (2015/2865(RSP)) - RC-B8-1075/2015
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Marijana Petir, Michaela Šojdrová i Jonathan Arnott.

(Głosowanie ze środy 28 października 2015 r.)

Sprawozdanie José Manuel Fernandes i Gérard Deprez - A8-0298/2015
Krisztina Morvai, Klaus Buchner, Peter Jahr, Seán Kelly, Andrejs Mamikins i Janusz Korwin-Mikke

Zalecenie do drugiego czytania António Marinho e Pinto - A8-0296/2015
Krisztina Morvai

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Zalecenie do drugiego czytania António Marinho e Pinto - A8-0296/2015
Andrejs Mamikins i Jiří Pospíšil

Sprawozdanie Giovanni La Via - A8-0305/2015
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Peter Jahr, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Marijana Petir, Momchil Nekov i Nicola Caputo

Sprawozdanie James Nicholson - A8-0046/2014
Jiří Pospíšil, Seán Kelly i Andrejs Mamikins

Sprawozdanie Julie Girling - A8-0249/2015
Michaela Šojdrová, Peter Jahr i Andrejs Mamikins

Sprawozdanie György Schöpflin - A8-0284/2015
Krisztina Morvai, Klaus Buchner, Jiří Pospíšil, Seán Kelly i Andrejs Mamikins

Sprawozdanie Ivan Jakovčić - A8-0279/2015
Nicola Caputo i Andrejs Mamikins.

Wyjaśnienia dotyczące głosowania, które nie mogły zostać wygłoszone w dniu dzisiejszym, zostaną przekazane na piśmie.

Głos zabrali: Danuta Jazłowiecka i Seán Kelly, aby zaprotestować przeciwko decyzji Przewodniczącego o zawieszeniu posiedzenia (Przewodniczący przyjął to do wiadomości).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności